Det gør vi

Frivillige i Mødrehjælpen

En vigtig del af Mødrehjælpens indsats varetages af frivillige, der gør en forskel for gravide og børnefamilier rundt om landet.

I Mødrehjælpens lokalforeninger gør frivillige hver dag en stor forskel for gravide og børnefamilier. I den frivillige indsats skabes stærke og tillidsfulde relationer, og de frivilliges engagement er med til at forebygge og hjælpe gravide og familier, som står i svære situationer, ved at børn og forældre møder tillid, håb, tryghed og netværk.

Alle har plads i fællesskabet

I Mødrehjælpen tror vi på, at alle mennesker vokser ved at hjælpe og skabe værdi i andres liv.

I Mødrehjælpens lokale aktiviteter ønsker vi derfor at skabe de bedste forudsætninger for, at alle, der deltager, kan bidrage og opleve glæden ved at hjælpe andre. Vi møder børn og voksne med positive forventninger og troen på, at alle kan byde ind med noget i fællesskabet. Vi værdsætter mangfoldighed, fordi den skaber et udgangspunkt for læring mellem mennesker og mulighed for at møde mennesker, som man kan spejle sig i, knytte sig til eller blive inspireret af.

Har du lyst til at blive frivillig i Mødrehjælpen? – læs mere og meld dig som frivillig her.

Lokalforeninger skaber liv og lokalpolitisk fokus

Udover at være omdrejningspunkt for stærke fællesskaber bidrager Mødrehjælpens lokalforeninger med værdi til lokalsamfundet gennem en aktiv tilstedeværelse og ved at drive børnetøjsbutikker med kvalitets genbrug.

Lokalforeningerne er også med til at sætte lokalpolitisk fokus på børnefamiliers behov og arbejde for bedre vilkår i den enkelte kommune.

De frivilliges organisering i Fonden Mødrehjælpen

Frivillige i Mødrehjælpen varetager forskellige funktioner, der både knytter sig til udvikling og drift af lokalforeninger, bestyrelsesarbejde, børnetøjsbutikker og aktiviteter. Derudover bidrager frivillige i Mødrehjælpens frivilligudvalg og i repræsentantskabet til at løse tværgående opgaver og kvalificere den frivillige indsats i Mødrehjælpen.

Læs mere om lokalforeningerne og de frivilliges forskellige funktioner i Fonden Mødrehjælpen.

Frivillig, Tværfaglige Indsatser og Udvikling som bindeled mellem den professionelle og frivillige del

Den frivillige og professionelle indsats i Mødrehjælpen indgår i et tæt samspil, og tilsammen sikrer de forskellige indsatser, at familier tilbydes støtte, rådgivning, oplevelser, netværk og meget mere, som styrker og hjælper familien på forskellige måder.

Afdelingen for Frivillig, Tværfaglige Indsatser og Udvikling støtter op om de frivilliges engagement og lokale aktiviteter. Dette sker både ved at være til stede lokalt, og også ved at arbejde centralt i organisationen med at udvikle og styrke det frivillige område i sammenhæng med Mødrehjælpens øvrige indsatser.

Få den nyeste viden