Unge Familier på Vej i Aarhus

Partnerskab styrker indsatsen over for sårbare gravide

Unge familier med sårbarheder får jordemoderkonsultationer i rolige og trygge rammer hos Mødrehjælpen i Aarhus.

Takket være et partnerskab med Region Midtjylland har Mødrehjælpen mulighed for at tilbyde unge familier med forskellige sårbarheder i Aarhus ekstra omsorg og hjælp under graviditeten.

En sårbarhed kan for eksempel være:

  • at man er ung enlig mor
  • at man er nytilkommen flygtninge uden et netværk
  • at man tidligere har haft psykiske udfordringer

Tilbuddet indebærer, at familier, som er tilknyttet Aarhus Universitetshospital, modtager jordemoderkonsultationer i Mødrehjælpens lokaler i Aarhus. Her foregår konsultationerne i rolige og trygge rammer, og der tilbydes længere konsultationer end ved normale jordmoderkonsultationer.

Samtidig foregår alle møder i det samme hus, og det skaber ro og sammenhæng for den gravide. Placeringen i Mødrehjælpens lokaler gør det også muligt at kombinere de forskellige fagligheder i huset. Vurderer jordemoderen for eksempel under sine konsultationer med den gravide, at der kan være behov for råd og hjælp fra Mødrehjælpen, så henviser de til Mødrehjælpens chat- og telefonrådgivning ’Holdepunkt’ og vores brede vifte af andre støttemuligheder.

Særligt gruppeforløbet ’Unge Familier på Vej’ er populært. Her tilbyder Mødrehjælpen skræddersyet rådgivning til gravide og forældre under 30 år, som gerne vil have støtte og sparring og møde andre unge familier.

”Det er totalt win-win. Det er dejligt at sidde i et tværfagligt hus, hvor vi kan sparre med hinanden og udveksle viden. Derudover kan vi henvise til ’Holdepunkt’ og de øvrige tilbud hos Mødrehjælpen, hvis vi ser et behov. Samtidig er det rart at kunne henvise til rådgivere, som arbejder uden en myndighedskasket,” fortæller jordemoder Dorte, som har arbejdet i konsultationshuset hos Mødrehjælpen de seneste to år.

Få den nyeste viden