Høringssvar

Høringssvar: Engangstilskud

Mødrehjælpens bemærkninger til forslag om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

Overordnet er Mødrehjælpen positiv over for, at regeringen og de øvrige partier bag aftalen har fokus på, at visse modtagere af forsørgelsesydelser har været ekstra økonomisk pressede under corona-krisen. Mødrehjælpen støtter derfor uforbeholdent forslaget om et engangstilskud.

I Høringssvaret, som er sendt til  Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering den 9. juli 2020, peger vi dog også på, at der blandt Mødrehjælpens målgrupper er et større behov, som det økonomiske engangstilskud på 1.000 kr. ikke kompenserer i tilstrækkeligt omfang.

Særligt blandt enlige forsørgere, der har haft et eller flere børn hjemme under corona-krisen, er økonomien ekstra belastet grundet udgifter til bl.a. mad, bleer og børneaktiviteter. Regeringen bør derfor også fremadrettet have et skærpet fokus på, hvordan de økonomisk mest skrøbelige familier klarer sig, hvis nedlukning af samfundet igen bliver aktuelt, ligesom regeringen bør være opmærksom på varigheden af det midlertidige børnetilskud samt dispensationen af 225-timers-reglen. De to sidstnævnte tiltag er afgørende for sårbare børnefamiliers økonomi.

Mødrehjælpen gør desuden opmærksom på, at planerne om at udbetale indefrosne feriepenge til personer, der har optjent disse, vil medføre yderligere marginalisering af børn fra familier i lavindkomstgruppen i form af øget relativ fattigdom.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Ny analyse fra Mødrehjælpen: Udsatte familier hårdt ramt på økonomi, ensomhed og manglende hjælp fra netværk under corona-krisen

Få den nyeste viden