Høringssvar

Høringssvar: Familieretshuset

Bemærkninger til udkast til lov om familieretshuset m.fl.

Det er Mødrehjælpens opfattelse, at der med de to lovforslag vil kunne etableres et familieretligt system, der på væsentlige områder kan skabe bedre vilkår for børnefamilier i skilsmisse. Forligspartiernes ambition om et mere fokuseret system er i de fremlagte lovforslag udmøntet med et godt blik for den sårbarhed, familier i skilsmisse befinder sig i, og der er grund til at fremhæve særligt tre elementer, der i Mødrehjælpens optik vil kunne få positiv betydning for børn og forældre i skilsmisse.

  • Barnets bedste, dets trivsel og ret til beskyttelse er det bærende princip
  • Lovforslagene har tydeligt fokus på voldsrelaterede problemstillinger i skilsmisseprocesserne.
  • Og de indeholder et tilbud om rådgivning til forældre

Ovenstående uddrag er fra Mødrehjælpens høringssvar udkast vedrørende lov om familieretshuset m.fl. fra den 24. august 2018.

Mødrehjælpen er dog bekymret for, om de allokerede midler til aftalen, indfrier de gode intentioner, idet ændringerne i det samlede familieretlige system er omfattende – både i forhold til kultur, proces og indhold.

Mødrehjælpen vil desuden opfordre til, at der nedsættes et fagligt bredt udvalg til at belyse udfordringer og forslag til løsninger omkring skilsmissefamiliers økonomi.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om skilsmisse og samlivsbrud

Få den nyeste viden