Høringssvar

Høringssvar: Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset

Mødrehjælpens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset.

Med erfaringerne fra de tidligere Statsforvaltningers interessentforum – samt lignende rådgivende udvalg – in mente er det Mødrehjælpens bekymring, at den i bekendtgørelsen foreslåede ændring om at ophæve begrænsningen i antal pladser i det rådgivende udvalg kan blive en hæmsko. Et for stort udvalg risikerer at blokere for fokuseret og løsningsorienteret rådgivning af Familieretshuset, idet både et tidsmæssigt aspekt og håndtering af divergerende positioner er af betydning.

Sådan står der blandt andet i et høringssvar, som Mødrehjælpen indsendte den 18. november 2019.

Mødrehjælpen fraråder, at udvalget udvides alene med henblik på bredere organisatorisk repræsentation. Mødrehjælpen anerkender dog, at der kan være behov for at supplere udvalget med faglig kompetence og indsigt på visse områder i et omfang svarende til 1-2 nye medlemmer.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om skilsmisse og samlivsbrud

Få den nyeste viden