Høringssvar

Høringssvar: Midlertidigt børnetilskud

Mødrehjælpens bemærkninger til forslaget om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Mødrehjælpen er meget positiv over for, at regeringen sammen med dens støttepartier har indgået aftale om et midlertidigt børnetilskud. De lave ydelser har de senere år resulteret i en massiv vækst i antallet af børn, der vokser op i fattigdom.

Ovenstående uddrag fra Mødrehjælpens høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra den 15. oktober 2019 følges blandt andet op af disse pointer:

Med aftalen om et nyt, midlertidigt børnetilskud er målet delvist nået. I forhold til målgruppen for forslaget, er Mødrehjælpen positiv over for, at enlige forældre gives et ekstra tilskud, da de i flere henseender udgør den mest sårbare gruppe.

Mødrehjælpen havde dog gerne set, at ydelserne generelt set blev hævet tilbage til det tidligere niveau, så færre børn skulle vokse op i fattigdom. For Mødrehjælpen er det derfor centralt, at ydelserne på sigt hæves, og at der arbejdes helhedsorienteret for at bedre udsatte børnefamiliers situation.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om børnefattigdom

Få den nyeste viden