Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om børnefattigdom

Børn skal have lige muligheder for en god start på livet. Som samfund skal vi sikre, at ingen børn lades i stikken.

Økonomi er af stor betydning for de muligheder, barnet og familien har for at deltage på lige fod med andre i samfundet. Mødrehjælpen arbejder derfor for, at familierne til de mange, der lever i børnefattigdom som konsekvens af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, skal sikres en mere værdig økonomi.

Et fattigt barneliv er ikke alene karakteriseret ved økonomisk fattigdom

Fattige børneliv handler også om aldrig at blive inviteret med til fødselsdag, om ikke at få varieret kost og om at være ensom. Det handler om ikke at se sine bedsteforældre eller ikke have mulighed for at gå til en fritidsaktivitet. Og det handler om, at børn har ret til gode fagpersoner i vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud.

Ved at skabe gode børneliv giver vi børn mulighed for at bryde den sociale arv, få en uddannelse, blive selvforsørgende og skabe en familie i trivsel. Som samfund har vi derfor et ansvar for, at ingen børn lades i stikken, men at alle børn får reelle lige muligheder for en god start på livet.

Det har vi sagt om børnefattigdom

Sådan arbejder Mødrehjælpen mod børnefattigdom

Gravide og forældre, der har brug for økonomisk rådgivning, kan få gratis råd og vejledning hos Mødrehjælpen. Vores rådgivere har også gennem blandt andet Egmont Fondens En håndsrækning mulighed for at uddele legater til forældre, som allerede er i et forløb hos Mødrehjælpen, hvis børnene vurderes at have et særligt behov.

Mødrehjælpen har en årlig indsamlingskampagne med det formål at sikre udsatte og økonomisk trængte børnefamilier julehjælp.

Endelig arrangerer vores lokalforeninger landet over blandt andet sociale og netværksskabende aktiviteter, der giver familier mulighed for at glemme dagligdagens problemer for en stund og møde andre familier fra byen

Få den nyeste viden