Høringssvar

Høringssvar: Vejledning om det frivillige område

Bemærkninger til udkast til vejledning om det frivillige område efter serviceloven

I Mødrehjælpens høringssvar fra den 6. december 2017 omhandlende udkastet til vejledning om det frivillige område efter serviceloven kan man blandt andet læse:

Mødrehjælpen mener overordnet, at anbefalinger fra den af social- og børneministeren nedsatte Task force for et stærkere civilsamfund, hvortil Mødrehjælpen har medvirket, fremgår af vejledningen. Tast forcen anbefaler, at § 18-midler bør hvile på følgende tre principper:

  • At midlerne anvendes til at støtte det frivillige sociale arbejde,
  • At midlerne uddeles med så få dokumentationskrav som muligt,
  • At midlerne hovedsageligt anvendes med fokus på drift

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om civilsamfund

Få den nyeste viden