Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om civilsamfund

Det er vigtigt at værne om civilsamfundet og tilbyde de frivillige organisationer rammer, der giver mulighed for at hjælpe på den lange bane.

Civilsamfundet og dets organisationer leverer et unikt bidrag til det danske velfærdssamfund. I de frivillige sociale organisationer skabes relationer mellem mennesker, der er af stor værdi for det sociale arbejde. Relationer som ikke kan gøres efter i offentlige tilbud.

Vi skal derfor værne om civilsamfundet og de værdifulde relationer mellem brugere og organisationer. Dette gøres ved at give gode rammevilkår for de frivillige sociale organisationer og derved sikre, at flest muligt udsatte og sårbare mennesker får gavn af og kan deltage i indsatserne.

Finansiering skal give mulighed for at tænke langsigtet

Mange frivillige sociale organisationer bruger meget tid på bureaukratiske procedurer, når de skal søge offentlige puljer eller fonde. Bevillingerne er ofte kortvarige og projektorienterede. Det bør derfor være nemmere at planlægge langsigtet og tænke innovativt ved at gøre finansieringen flerårig og bredspektret.

Mødrehjælpen indgår meget gerne i projekter og partnerskaber med kommuner og regioner. Men når vi løser opgaver side om side eller i samskabelse med offentlige institutioner, vil vi gerne have sikkerhed for, at det sker på et transparent grundlag med gennemsigtige priser. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag.

Det har vi sagt om civilsamfundet

Sådan indgår Mødrehjælpen i civilsamfundet

Fonden Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation. Vores hjælp er uafhængig af myndigheder og økonomiske og politiske interesser.

Udover en professionel rådgivning, der finansieres gennem blandt andet private bidrag, fonde og offentlige midler, har vi omkring 1400 frivillige der yder en vigtig indsats lokalt ved at tilbyde gravide og børnefamilier støtte, netværk og værdifulde oplevelser.

Få den nyeste viden