Mødrehjælpens Sommerferiehjælp 2020

Mødrehjælpen uddeler igen i år sommerferiehjælp til børnefamilier, der står i en svær økonomisk og social situation. Hjælpen består af et økonomisk tilskud, som skal sikre børnene en sommerferie med gode og givende oplevelser, de kan vokse af.

Ansøgningen til Sommerferiehjælp 2020 er lukket.

Bemærk: Svarfristen er forlænget med én dag. Alle ansøgere får derfor først svar fredag den 19. juni.

Mødrehjælpens Sommerferiehjælp er målrettet familier i Danmark, som har børn under 18 år. Du kan komme i betragtning til hjælpen, hvis dit barn/dine børn er hjemmeboende, eller hvis du har en fast samværsaftale.

Hjælpen består af et økonomisk tilskud, som beregnes med 350 kr. pr barn, og overføres til din bankkonto. Du kan ansøge om sommerferiehjælp til i alt tre børn – svarende til 1.050 kr. Hvorvidt vi har mulighed for at tilbyde dig hjælp, afhænger af to ting: Vores samlede vurdering af din økonomiske og sociale situation, samt resultatet af vores indsamlingskampagne for sommerferiehjælpen.

 • Ansøgningen åbner mandag den 11. maj kl 10:00
 • Ansøgningen lukker onsdag den 10. juni kl 10:00

LÆS OGSÅ: Billige og gratis oplevelser i sommerferien

Gør det nemt: Ha’ dine oplysninger klar, før du ansøger

Når du ansøger om sommerferiehjælp, skal du oplyse forskellige tal, der vedrører din aktuelle økonomiske situation. Du kan med fordel finde de nødvendige oplysninger og dokumentation frem, før du udfylder ansøgningen:

 • Seneste lønindkomst eller indtægt
 • Husleje inkl. forbrug (el, vand og varme)
 • Udgift til daginstitution
 • Afdrag på gæld inkl. renter
 • Udgift til receptpligtig medicin
 • Udgift til lægehenvist behandling

Alle ansøgere skal vedhæfte deres seneste lønseddel, udbetalingsmeddelelse eller SU-oversigt. Hvis du har en samlever, skal vi bruge dokumentation på begge jeres indkomster. Dokumentationen kan vedhæftes som en pdf-fil eller et billede (for eksempel et skærmbillede).

Når du ansøger, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig, hvis der er fejl i din ansøgning, eller hvis vi har spørgsmål til dine informationer.

 • Hvordan ansøger jeg om sommerferiehjælp?
 • Hvornår kan jeg ansøge?
 • Hvad består Mødrehjælpens Sommerferiehjælp af?
 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
 • Er jeg bedre stillet som enlig forældre?
 • Kan jeg få hjælp til at udfylde min ansøgning?

Få den nyeste viden