Nyheder

Voldens Børn – indsatser mod vold i familien

Den 1. februar 2017 stod Mødrehjælpen bag konferencen 'Voldens børn' på Christianborg. Her på siden kan du læse mere om konferencen og få viden om konsekvenserne af vold i familien.

Voldens Børn – konference om indsatser mod vold i familien

Onsdag den 1. februar 2017 blev konferencen ‘Voldens Børn’ afholdt på Christiansborg. Formålet var at sætte fokus på de konsekvenserne, det har, når børn vokser op som vidner til og ofre for vold i hjemmet, og diskutere, hvordan vi sikrer en indsats mod vold i familien, der virker.

Her var børne- og socialminister Mai Mercado, repræsentanter fra toneangivende organisationer og seneste nyt fra forskningens verden bl.a. på programmet. Du kan se det fulde program for konferencen her: Voldens Børn. Konferencen blev arrangeret af Mødrehjælpen i samarbejde med Trine Torp, socialordfører for SF.

Hent præsentationer fra konferencen herunder:

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen – SFI

Marius Råkil – Alternativ til Vold

Mødrehjælpen støtter og behandler voldsudsatte

Mødrehjælpen hjælper ofre for fysisk, psykisk eller andre former for vold i hjemmet. Det gør vi på flere måder.

Ud af Voldens Skygge: Et specialiseret behandlings- og rådgivningsforløb for kvinder og børn, som har levet med vold i familien. Kvinderne og deres børn får skræddersyet et forløb, som passer til deres behov. Behandlingen er tværfagligt sammensat mellem socialrådgivere, socialpædagoger og psykologer og foregår i København eller Aarhus. Ud af Voldens Skygge er bl.a. støttet af Egmont Fonden

Råd til Livet: Et rådgivningstilbud til forældre, som har mistet overblikket over økonomien efter et forhold med fysisk, psykisk eller økonomisk vold. I Råd til Livet tilbydes brugeren gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning i Mødrehjælpens rådgivningshuse. Bag Råd til Livet står Mødrehjælpen, Mary Fonden, LOKK, Nykredit, Østifterne og lokale advokatkontorer.

Generel rådgivning: Forældre med børn under 18 år kan ringe til Mødrehjælpens generelle rådgivning, hvor socialrådgivere er klar med støtte, vejledning og råd – både til, hvordan man personligt kommer videre, men også hvordan man som forælder bedst hjælper barnet til at bearbejde oplevelserne.

Læs mere om Mødrehjælpens rådgivning og støtte til voldsudsatte.

Vold i familien forfølger børnene langt ind i deres voksenliv

For første gang i dansk sammenhæng har SFI i rapporten Børn, der oplever vold i familien – omfang og konsekvenser kortlagt, hvordan børn påvirkes af den vold, som de ikke selv er direkte ofre for, men som rammer nogle af deres nærmeste voksne.

Undersøgelsen bygger på registerdata om børn, hvis far og/eller mor er registreret som udøver af eller offer for vold i et offentligt register i Danmark. Ved at sammenligne børnene med en kontrolgruppe af jævnaldrende, der er vokset op i familier med samme baggrund og karakteristika, men som ikke har oplevet vold, viser undersøgelsen, at det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsudsatte familier.

De bliver oftere anbragt, får oftere posttraumatisk stress og klarer sig dårligere i skolen, end børn fra lignende familier, som ikke har oplevet vold. Volden har derfor også en helt konkret, økonomisk pris for samfundet.

Undersøgelsen er bestilt af Mødrehjælpen med finansiering fra Egmont Fonden og udgivet januar 2017.

Hvordan føles det som barn at være vidne til vold i sit eget hjem?

Ny rapport fra Mødrehjælpen giver et bud på svaret. Den kvalitative undersøgelse Voldens Børn rummer fortællinger fra seks 12-16-årige børn og unge, der sammen med deres mødre har deltaget i Mødrehjælpens ambulante behandlingstilbud til voldsudsatte, Ud af Voldens Skygge.

Børnene, der er vokset op med vold i hjemmet, fortæller blandt andet om at være i konstant alarmberedskab, om at isolere sig i skolen, og om bekymringen for den voldsudsatte forælder.

I to af citaterne i undersøgelsen, lyder det blandt andet:

  • ”Jeg fik et chok. Mit hjerte bankede rigtig meget, fordi min mor kom ind med blod ud over det hele. Og lige pludselig hørte jeg politiet. Det var helt mærkeligt, at det skete i vores lille familie.”
  • ”For eksempel har jeg haft en periode, hvor jeg ikke følte jeg var i verden. Det var, som om jeg faldt ned i et sort hul. Eller at man var ved at dø, man var svimmel.”

Få den nyeste viden