Nyheder

Ny undersøgelse fra Mødrehjælpen: Børn i fattige familier har ringere sundhed og står ofte uden for fællesskaber

Kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen rammer børns sundhed og deres deltagelse i fællesskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Mødrehjælpen.

Pressemeddelelse den 24. november 2019

Børnefamilier, der lever under eller tæt på fattigdomsgrænsen må ofte prioritere så hårdt, at det går ud over børnenes sundhed og trivsel. Forældre, der lever under eller tæt på fattigdomsgrænsen, undlader ofte at give deres børn briller og behandling i sundhedsvæsenet, og mange af familierne er socialt isolerede. Det viser en ny undersøgelse fra Mødrehjælpen, hvor mere end 800 forældre har svaret på spørgsmål om deres økonomi.

Læs undersøgelsen her

Presset økonomi betyder ringere sundhed for børnene

Over halvdelen af forældrene i undersøgelsen har inden for det seneste år fx undladt at købe briller, behandling hos en fysioterapeut eller allergikost til deres barn, fordi de ikke har råd. Flere end hver tredje familie fortæller, at de ikke har råd til at give børnene en sund madpakke, og 55 pct. af forældrene har ikke kunne købe nødvendigt fodtøj eller vinterudstyr til deres børn.

En enlig mor fortæller: ”Det første, jeg køber i måneden, er medicin. Der får jeg et tilskud. Jeg har ikke råd til mad sidst på måneden. Det er virkelig stressende at gå og skulle regne ud, hvad jeg må købe,” siger hun.

Fattige familier er også fattige på fællesskaber

Undersøgelsen viser, at familier, hvor forældrenes indkomst er tæt på fattigdomsgrænsen, generelt har svage netværk. Selvom 80 pct. inden for det seneste år har måtte lånt penge af familie og venner, fortæller 15 pct., at de slet ikke har venner og familie, der kan træde til med hjælp, mens 32 pct. angiver, at de kun ”i mindre grad” kan få hjælp.

Når man ser på familiernes sociale liv, fortæller ca. hver tredje familie, at de sjældnere end én gang om måneden ses med familie og venner. En mor forklarer i undersøgelsen, at hun pga. økonomi kun lader børnene have legeaftaler i starten af måneden:

”Der har virkelig været tit, hvor jeg har sagt nej, fordi jeg bare har tænkt ’Ej, det kan jeg ikke overskue’, fordi så skal den og den også have mad. Og det bliver hurtigt mange penge, hvis vi alle skal have frisklavet mad,” siger hun.

Akut behov for at afbøde fattigdommens konsekvenser

Mødrehjælpens undersøgelse understreger, at der er akut behov for en løsning for de familier, som er hårdest økonomisk ramt.

Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, siger: ”Når vi kan se, at børn i fattige familier lider massive afsavn, som vil sætte sig spor resten af livet, er det klart, at der skal handles nu. Derfor skal regeringen få fart på og finde løsninger, der både hjælper økonomisk og socialt. De alt for lave ydelser rammer familier, der i forvejen er hårdt presset, og det går ud over titusindvis af børn.”

Regeringen og dens støttepartier har for nylig meldt ud, at børnefamilier der er berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse efter nytår vil modtage et ekstra børnetilskud. Regeringen har også lovet at nedsætte en kommission, der inden for et år skal komme med bud på en ny ydelsesstruktur.

Ninna Thomsen siger: ”Det ekstra børnetilskud er et stort skridt i den rigtige retning, men beregninger viser, at det alligevel kun er nogle få tusinde børn, der bliver løftet op over fattigdomsgrænsen. Kommissionen, som regeringen vil nedsætte, skal løse et skræmmende stort og alvorligt problem, som ikke kun handler om penge. Det drejer sig om at finde løsninger, der hjælper borgere i arbejde uden at skabe børnefattigdom. Derfor håber jeg, at kommissionen vil inddrage relevante civilsamfundsorganisationer i arbejdet, så børnefamilierne ikke bliver glemt.”

Kontakt for yderligere information:

Regitze Rjeily, Pressekonsulent, Mødrehjælpen, mobil: 22 52 74 13, rer@moedrehjaelpen.dk

Få den nyeste viden