Nyheder

Mødrehjælpen indgår nyt partnerskab: Sikrer hurtig hjælp til voldsudsatte børn

Corona-krisen og nedlukningen af Danmark har haft alvorlige konsekvenser for de børn, der lever i hjem med vold. Ole Kirk’s Fond og Mødrehjælpen er derfor gået sammen i en ny form for partnerskab, der skal sikre, at børn, der lever med vold i hjemmet, hurtigt opspores og får den rette hjælp.

En ny type partnerskab skaber mulighed for bedre og hurtigere hjælp

Rammen for partnerskabet er puljen ”Stop vold mod børn” på 10 mio. kroner, som Ole Kirk’s Fond nu etablerer. Puljen kan løbende tages i brug, i takt med at Mødrehjælpen får mere viden om, hvad de voldsudsatte børn har oplevet, og hvordan de bedst hjælpes. På den måde kan hjælpen skræddersys til de faktiske behov og iværksættes hurtigt. Ifølge Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond, har det stor betydning for den hjælp, Mødrehjælpen i fremtiden kan give:

”Jeg er glad for, at vi med Mødrehjælpen kan gå nye veje for de børn, der har været udsat for vold i hjemmet. Vi ved, at konsekvenserne for voldsudsatte under corona-krisen har været – og stadig er – vidtrækkende. Derfor ser vi et behov for at handle på en ny måde og lade pengene følge de behov, som Mødrehjælpen løbende vil finde frem til. Dermed skal Mødrehjælpen ikke vente på, at problemerne hober sig op; De kan i stedet forebygges og adresseres tidligere. Og det gør en stor forskel for de børn, der i forvejen har ventet længe på grund af isoleringen i deres hjem under nedlukningen af Danmark.”

I Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO virksomhedens grundlægger, er pulje-tankegangen allerede afprøvet med succes på det humanitære område. Her giver akutpuljer fondens partnere mulighed for at reagere hurtigt, når en humanitær krise eller naturkatastrofe rammer et sted i verden. Og det er netop denne tankegang om forudsigelighed og fleksibilitet i finansieringen, som Ole Kirk’s Fond nu overfører til det nationale, sociale område.

Volden er eskaleret – men antallet af underretninger er faldet

Mødrehjælpen, der bl.a. arbejder for at sikre voldsudsatte relevant hjælp, har på tætteste hold oplevet, hvordan volden er eskaleret under corona-krisen. Mødrehjælpens rådgivere har via deres hotline ”Holdepunkt” oplevet en stigning i opkald fra forældre, der melder om vold i deres hjem. Vicedirektør i Mødrehjælpen, Trine Schaldemose, forklarer:

”Volden eskalerede under nedlukningen i foråret, og vi så en stigning i de meget alvorlige sager. Det blev også hurtigt tydeligt for os, at de børn, vi havde i behandling før krisen, var ekstremt sårbare og havde brug for os i endnu højere grad. Samtidig viste det sig, at antallet af underretninger styrtdykkede – og dermed fik familierne ikke den hjælp, de havde brug for. De langsigtede konsekvenser af det, børnene har været udsat for, kender vi endnu ikke, men det er vigtigt, at vi er ekstra opmærksomme på de behov, voldsudsatte børn og unge har, og at vi løbende kan justere indsatserne. Derfor er vi utroligt glade for det partnerskab, vi har indgået med Ole Kirk’s Fond, der giver os en vigtig fleksibilitet, så vi kan hjælpe hurtigt og effektivt.”

Ole Kirk’s Fond har gennem en årrække støttet Mødrehjælpen i deres arbejde. Den nye form for fondspartnerskab bygger netop på den gode relation og tillid, der er mellem parterne. Karin Skjødt Hindkjær fortæller:

”Vi har baseret samarbejdet på tillid og det værdifællesskab, vi har delt gennem mange år på det sociale område. For vi ønsker hver især at bidrage til at løse en vigtig og aktuel opgave for børn og unge på voldsområdet. Mødrehjælpen er en af de stærkeste aktører på voldsområdet, og med puljen kan flere børn få hurtigere og bedre hjælp.”

Mødrehjælpen har allerede modtaget midler fra Social- og Indenrigsministeriet. Puljen fra Ole Kirk’s Fond skal supplere dette arbejde med viden, opsporing, rådgivning og kampagner rettet mod børn og unge.

Læs mere om Mødrehjælpens rådgivningstilbud ’Ud af Voldens Skygge’ her.

Om ”Stop vold mod børn”-puljen

  • Puljen er på 10 mio. kroner fra Ole Kirk’s Fond. Midler fra puljen kan aktiveres af fonden inden for få dage, når Mødrehjælpen har identificeret behov og indsatser.
  • Midlerne fra ”Stop vold mod børn”-puljen skal først og fremmest bruges på at opspore de børn og unge, der har været og stadig er udsat for vold under corona-krisen.
  • Midlerne skal også bruges til hurtigt at få igangsat rådgivning og behandlingsforløb, i takt med at der kommer klarhed over problemstillingerne på området.
  • ”Stop vold mod børn”-puljen bygger videre på midler, Mødrehjælpen har modtaget fra Social- og Indenrigsministeriet til at udvide rådgivningen for voldsudsatte forældre frem til udgangen af 2021.

Få den nyeste viden