Nyheder

Voldens Børn – en kvalitativ undersøgelse af børn og unge, der oplever vold i hjemmet

Hvordan føles det som barn at være vidne til vold i sit eget hjem? Mødrehjælpen giver i ny rapport børn, der er vokset op med vold i hjemmet, en stemme. Selv om konsekvenserne kan række ind i børnenes voksenliv, får mindre end hvert andet barn hjælp efter voldsepisoderne.

Pressemeddelelse, udgivet: 31. januar 2017

Kvælertag, slag, ydmygelser og selvmordstrusler. Hvert år overværer omtrent 28.000 børn i Danmark vold i deres hjem – og ofte havner børnene midt i orkanens øje som dem, der står imellem deres forældre eller mellem en forælder og dennes samlever. Børnenes voldsomme oplevelser med fysisk og psykisk vold sætter dybe spor, som kan følge børnene helt ind i voksenlivet.

Børnene rammes på deres trivsel, får sværere ved sociale relationer, og de får problemer med at koncentrere sig i skolen og ved læring i daginstitutionen. Men selv om cirka 28.000 børn i Danmark ifølge Statens Institut for Folkesundhed hvert år er vidne til vold, får forsvindende få hjælp til at bearbejde deres erfaringer. Og de, der får hjælp, kommer i forløb af svingende kvalitet og uden den nødvendige helhedsorientering. Det viser en undersøgelse, som er udarbejdet af Megafon for Mødrehjælpen og finansieret af Egmont Fonden.

Voldsudsatte børn får stemme i ny rapport

Nu sætter Mødrehjælpen i en ny rapport fokus på, hvordan det af børnene opleves at være vidne til de voksnes vold og til, hvordan det føles altid at skulle være på vagt for, om en ny voldsepisode er under opsejling. Seks 12-16-årige børn og unge, der sammen med deres mødre har deltaget i Mødrehjælpens ambulante behandlingstilbud til voldsudsatte, Ud af Voldens Skygge, fortæller i rapporten om voldens betydning: Om at være i konstant alarmberedskab, om at isolere sig skolen, om bekymringen for den voldsudsatte forælder. Et par af de mange citater i rapporten lyder:

  • ”Jeg fik et chok. Mit hjerte bankede rigtig meget, fordi min mor kom ind med blod ud over det hele. Og lige pludselig hørte jeg politiet. Det var helt mærkeligt, at det skete i vores lille familie.”
  • ”For eksempel har jeg haft en periode, hvor jeg ikke følte jeg var i verden. Det var, som om jeg faldt ned i et sort hul. Eller at man var ved at dø, man var svimmel.”
  • ”Jeg har ikke rigtig lavet lektier de sidste to år, fordi når jeg kom hjem, følte jeg ikke rigtig, at jeg kunne overskue at sidde ned og lave lektier, jeg følte ikke rigtig, det gav mig noget, for jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig om det. Jeg følte bare, når jeg bare sad ned, fik jeg alle mulige tanker, og jeg blev trist, og jeg følte, jeg måtte lave et eller andet for at glemme det og koncentrere mig om noget andet.”

Hent hele rapporten Voldens Børn her

Læs også: Psykisk vold mod børn og Sådan kan barnet reagere på vold i hjemmet

Voldsudsatte børn klarer sig dårligere, viser tal fra SFI

Mødrehjælpens rapport udgives samtidig med SFI-rapporten “Børn, der oplever vold i familien – omfang og konsekvenser“. Rapporten er udarbejdet for Mødrehjælpen og finansieret af Egmont Fonden. Den dokumenterer blandt andet, at børn, der vokser op med vold, klarer sig dårligere helbredsmæssigt, socialt og i skolen, ligesom børnene økonomisk koster samfundet mange ekstraudgifter i form af sociale foranstaltninger, anbringelser, sygdomsforløb m.v.

”Samlet tegner de to rapporter det tydelige billede, at det hverken menneskeligt eller økonomisk kan svare sig ikke at tilbyde voldsudsatte børn ordentlige behandlingstilbud. De har behov for at blive mødt af behandlere, der er specialiserede inden for netop dette felt, og som kan følge børnene over en længere periode i ambulante tilbud. I Mødrehjælpen har vi dokumentation for, at det er en metode, der virker,” siger Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen.

Konference sætter fokus på Voldens Børn

Indsatser mod vold i nære relationer er også tema for konferencen ”Voldens Børn – indsatser mod vold i familien”, som Mødrehjælpen afholder i samarbejde med socialordfører Trine Torp (SF) i Fællessalen på Christiansborg, 1. februar kl. 9.00-13.30.

Læs mere om konferencen her: Voldens Børn – indsatser mod vold i familien

Få den nyeste viden