English
Væk fra siden!
Viden og råd

Børnetestamente - hvad, hvorfor og hvordan?

Læs her, hvad et børnetestamente er, og bliv klogere på, hvorfor det kan være en god idé at oprette et, og hvordan du gør.

Hvad er et børnetestamente?

I et børnetestamente kan du som indehaver af forældremyndigheden tilkendegive, hvem, du ønsker, skal have forældremyndigheden over jeres barn, hvis du dør, inden barnet fylder 18 år.

Hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed, kan I også lave et børnetestamente sammen, hvor I udpeger den eller de personer, som I ønsker skal have forældremyndigheden, hvis I for eksempel omkommer samtidig i en ulykke.

Børnetestamentet er kun vejledende for afgørelsen af forældremyndighedsspørgsmålet, men myndighederne vil normalt følge erklæringen. Medmindre man vurderer, at dit eller jeres ønske ikke er til barnets bedste.

LÆS OGSÅ: Forældremyndighed, hvis en forælder dør

Sådan sikrer du, at børnetestamentet bliver læst

Du har muligheden for at underskrive børnetestamentet for en notar i byretten. Det koster et gebyr på 300 kroner og har den fordel, at testamentet noteres i Centralregisteret for Testamenter.

Dermed har du en sikkerhed for, at Familieretshuset får kendskab til erklæringen, når de behandler sagen om forældremyndighed efter dødsfald.

Vælger du ikke at anvende en notar, skal du sørge for at gemme erklæringen et sted, hvor du vurderer, at det er sandsynligt, at den vil blive fundet efter din død. Du kan også give testamentet til den eller de personer, du ønsker, skal overtage forældremyndigheden.

Sådan opretter du et børnetestamente

Du behøver ikke bruge en bestemt formular eller skabelon, når du laver testamentet, men det er en fordel, at du har følgende oplysninger med:

  1. Navn, CPR-nummer og adresse på dig selv og det barn/de børn, der er omfattet af testamentet
  2. Navn, CPR-nummer og adresse på den person eller det par, som du ønsker, skal have forældremyndigheden over barnet i tilfælde af din død. Og eventuelt navnet på endnu en person eller par, som du ønsker, skal have tildelt forældremyndigheden, i tilfælde af at dit førstevalg alligevel ikke har mulighed for at påtage sig opgaven
  3. Oplysning om, at den pågældende person eller par har givet samtykke til at påtage sig forældremyndigheden
  4. Oplysninger om, hvorfor du anser denne person eller dette par som bedst egnet til at sørge for dit barn
  5. Hvis du mener, at barnets anden forælder ikke bør få forældremyndigheden i tilfælde af din død, er det vigtigt, at du begrunder, hvorfor du ikke mener, at den anden forælder er egnet til at have forældremyndigheden. Når Familieretshuset eller Familieretten skal beslutte, hvem der skal have forældremyndigheden, vil det nemlig indgå som en central del af vurderingen, at den efterlevende forælder er barnets eneste tilbageværende forælder.

Hvis du vil underskrive testamentet for en notar, finder du en blanket på domstol.dk, som du skal udfylde og tage med til notaren sammen med testamentet.

Mere om børnetestamentet

  • Hvis du fortryder eller har ændringer til indholdet i børnetestamentet
  • Hvis du har brug for hjælp til at oprette et børnetestamente

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er publiceret den 20. maj 2022.

Få den nyeste viden