English
Væk fra siden!
Viden og råd

Sådan kan barnet reagere på vold i hjemmet

Læs, hvordan volden kan påvirke dit barn, og hvilke reaktioner der er tegn på, at barnet mistrives som følge af volden.
reaktion på vold hos børn
Foto: Erik Refner

Er der vold i hjemmet, bemærker børn det meget ofte, uanset om de er direkte til stede, når den foregår, eller ej. De kan fornemme volden, for eksempel ved at aflæse stemninger og blikke, tonefald, stressniveau og kropssprog.

At være vidne til vold kan være nøjagtig lige så skadeligt som at mærke volden på egen krop. Uanset om et barn selv udsættes for fysisk vold eller udelukkende overværer vold, så kan barnet udvikle alvorlige efterreaktioner

Hvordan påvirker volden et barn?

Der findes ingen facitliste for, hvordan et barn reagerer på vold. Reaktionerne kan være meget forskellige fra barn til barn og afhænger blandt andet af voldstype og sværhedsgrad, hvor længe volden har stået på, og hvor hyppigt den er foregået.

Herunder kan du læse om nogle af de typiske reaktioner blandt børn, der oplever vold i hjemmet. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, og det er meget normalt, hvis barnet oplever en blanding. Et barn, der reagerer fysisk, vil således i mange tilfælde også reagere enten psykisk eller adfærdsmæssigt.

 • Fysiske reaktioner
 • Psykiske reaktioner
 • Adfærdsmæssige reaktioner

Faktorer med indvirkning på barnets reaktion

Der er forskelligt fra barn til barn, hvor meget og hvordan volden påvirker. Det kan blandt andet have betydning:

 • Hvor længe og i hvilket omfang barnet har levet med volden. Nogle børn fornemmer volden, andre er direkte vidne til volden, mens der også er børn, der mærker den på egen krop
 • Hvilken type vold der er tale om, og hvor voldsom den er
 • Hvilken omsorg barnet oplever fra dig og barnets anden forælder
 • Hvilken støtte barnet oplever fra andre nære relationer, for eksempel bedsteforældre
 • Barnets alder

Måske er der ikke en tydelig reaktion at spore hos dit barn, mens volden står på. Den kan vise sig senere, for eksempel når volden er stoppet, og det er i sikre omgivelser. At der kommer mere ro på i familien og omkring barnet, kan give plads til barnets reaktioner.

Læs om psykisk vold mod børn.

Er dit barn påvirket af volden – det kan du kigge efter

At være barn i et hjem med vold, vil typisk betyde, at barnets antenner er foldet mere ud, og kroppen konstant er på vagt for at opfange tegn på, at volden er på vej.

Udover reaktionerne, som allerede er nævnt, er en god indikator for, at volden har påvirket dit barn negativt, at barnet ikke udvikler sig aldersvarende eller pludselig ændrer adfærd. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvilke tegn du kan kigge efter.

Symptomer på mistrivsel afhængigt af barnets alder

 • 0-2 år
 • 3-5 år
 • 6-12 år
 • Teenager

De fleste symptomer, som er beskrevet herover, er forbigående og vil typisk aftage, hvis volden ophører, og barnet får den rette hjælp. Symptomerne kan overlappe på tværs af alderstrin alt efter dit barns udvikling.

Hjælp barnet, hvis det har været udsat for vold i hjemmet

Opdager du, at barnet reagerer på vold på den ene eller anden måde, er det vigtigt, at du tilbyder dit barn den nødvendige støtte og omsorg. Det bedste vil være at bringe barnet ud af de rammer, der fremkalder mistrivslen – altså skal volden stoppes.

Som forælder kan du støtte dit barn ved at anerkende og forstå, hvorfor dit barn reagerer og handler, som det gør. Få gode råd til, hvordan du kan anerkende barnets reaktioner, og hvordan du taler med barnet om volden i artiklen Et voldeligt parforhold set med barnets øjne.

Det kan være nødvendigt med professionel hjælp til barnet som psykologbehandling og traumebearbejdning. I første omgang er det en god idé at tale med barnets læge og socialforvaltningen i din kommune.

Mulighed for støtte og hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, hvis du har brug for råd og vejledning til, hvordan du bedst hjælper og støtter dit barn. Vi kan også rådgive dig, hvis du selv har været udsat for vold.

Derudover har vi en samling artikler om vold i familien, hvor du kan søge yderligere råd og viden.

Du kan også kontakte Lev Uden Volds hotline på 1888 og høre, hvilke muligheder dit barn har for at få hjælp, når det har levet i en familie med vold

Hjælp til barnet

Er dit barn stor nok til selv at søge hjælp, er der mulighed for at:

 • chatte med rådgivere i foreningen Bryd Tavsheden. Foreningen tilbyder også gratis telefonrådgivning på 20 67 05 06.
 • ringe til BørneTelefonen på 116 111. Barnet kan også chatte med Børnetelefonen eller kontakte brevkassen, hvor der ligger andre spørgsmål fra børn, der omhandler vold.

Børn, der har været vidne til eller selv er blevet udsat for vold i hjemmet, kan have mulighed for hjælp gennem socialforvaltningen i kommunen. Kontakt dit barns skole eller daginstitution og hør om mulighederne. På Socialstyrelsens hjemmeside kan du desuden finde en information om vold i nære relationer.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden