eller gå til Alle emner

Familiechatten

Familiechatten er Mødrehjælpens landsdækkende chatrådgivning for gravide og børnefamilier. Du kan henvende dig anonymt og få rådgivning inden for familielivets områder. Se nedenfor, hvad vi blandt andet rådgiver om.

Vi rådgiver blandt andet om

 • Skilsmisse/samlivsophævelse

  Står du over for samlivsophævelse/separation, kan du have behov for en samtale og rådgivning i forhold til de mange følelsesmæssige, juridiske og praktiske spørgsmål, du skal forholde dig til omkring børn, bolig, økonomi med mere.

  Familiechatten kan hjælpe dig med at få et overblik over situationen og rådgive dig om, hvordan du kan forholde dig, og hvilke myndigheder du skal henvende dig til med de forskellige problemstillinger. 

 • Samarbejdsproblemer omkring børn

  Når man ikke længere lever sammen som familie, men har børn sammen, er der mange forhold omkring børnene, som kræver et fortsat samarbejde mellem forældrene.

  Der kan opstå situationer, som du gerne vil drøfte med en udenforstående – det kan for eksempel være om dine rettigheder og din håndtering af vanskelighederne – inden du tager problemstillingerne op med den anden forælder eller henvender dig til myndighederne for at få ændret forholdene.

 • Graviditet/abort

  Vi kan hjælpe, hvis du har behov for at tale med en udenforstående om din graviditet. Er du for eksempel i tvivl, om du skal gennemføre graviditeten eller få en abort, kan du få vendt dine overvejelser med en udenforstående på Familiechatten. Vi kan rådgive dig om sociale og juridiske spørgsmål – og vi chatter med dig om de følelsesmæssige dilemmaer, du oplever.

  På Familiechatten kan vi også rådgive dig, hvis du har det svært efter at have fået foretaget en abort.

 • Sociale rettigheder

  På Familiechatten kan vi rådgive dig om dine rettigheder. Den rådgivning, vi giver dig, vil være generel, for det er vanskeligt at forholde sig til konkrete sager eller afgørelser over chatten.

 • Juridisk rådgivning

  Du har mulighed for at chatte med Familiechattens jurist, og du kan henvende dig med spørgsmål om:

  • Ægteskab og samliv
  • Skilsmisse/samlivsophævelse
  • Samvær
  • Forældremyndighed
  • Bopæl
  • Bidrag
  • Økonomi og gæld
  • Ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen

  Du tilbydes op til 30 minutters juridisk rådgivning. Gør dig derfor gerne nogle overvejelser inden chatten om, hvad der er vigtigst for dig at få vendt, og hold dig så vidt muligt til én konkret juridisk problemstilling.

  Er der kø til juristen?

  Der kan forekomme ventetid. Står du i kø op til lukketid, er der desværre en risiko for, at vores jurist ikke når at tale med dig, da vores chatsystem automatisk lukker ned ved endt åbningstid.

  Husk, at du også har mulighed for at chatte med vores kompetente rådgivere uden for den juridiske rådgivnings åbningstid. Det er desuden muligt at få juridisk rådgivning på Familielinjen.

Anonymitet, underretning, tavshedspligt og sikkerhed

 • Anonymitet

  På Familiechatten er du anonym, da du hverken skal oplyse navn eller CPR-nummer.

  Vi kan ikke se, hvor du chatter fra eller din IP-adresse, og når chatten er slut, forsvinder samtalen automatisk.

  Inden du kommer på chatten, skal du besvare nogle få spørgsmål om blandt andet din alder, dit køn, og hvor i landet du bor. Når chatten er færdig, udfylder rådgiveren et skema med dato, henvendelsesårsag og en beskrivelse af, hvordan vi har kunnet hjælpe dig. Disse oplysninger er helt generelle og anonyme, og de bidrager til, at vi løbende kan justere vores indsats og gøre rådgivningen så god som mulig.

  Da rådgiverne hos Mødrehjælpen har underretningspligt (se punktet underretning) skal vi underrette kommunen, hvis der er bekymring for dig eller dit barns trivsel. Da du er anonym, kan vi dog kun lave en underretning, hvis du selv vælger at oplyse dit navn, adresse eller cpr.nr.

 • Underretning

  Du kan have tillid til, at oplysninger om dig og din familie ikke gives videre til nogen uden for Mødrehjælpen. Mødrehjælpen er dog forpligtet til, i tilfælde hvor der er bekymring for dig eller dit barns trivsel, at underrette kommunen, så du og din familie kan få støtte og hjælp derfra.

  Du er imidlertid anonym på Familiechatten, og du bestemmer selv, om du vil give oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer m.v. Vi kan derfor ikke underrette kommunen, medmindre du selv beslutter at give os de relevante oplysninger.

 • Tavshedspligt

  Rådgiverne hos Mødrehjælpen har tavshedspligt, både mens vi er i rådgivningen, og når vi er stoppet. Det vil sige, at vi ikke giver oplysninger om dig og din familie videre til nogen uden for Mødrehjælpen.

  Undtagelse til tavshedspligten: Mødrehjælpen er forpligtet til i tilfælde, hvor der er bekymring for dig eller dit barns trivsel at underrette kommunen. Da du er anonym på chatten, kan vi imidlertid kun lave en underretning, hvis du giver os de nødvendige oplysninger om dit navn, CPR-nummer m.v. Se Underretning.

 • Sikkerhed

  Chatten er en samtale mellem dig og rådgiveren, og ingen andre kan se, hvad du og rådgiveren chatter om. Rådgiverne kan ikke se din IP-adresse, og heller ikke hvem du er, eller hvor du skriver fra.

  Chatsamtalen er krypteret.

  Samtalen forsvinder automatisk, når chatten er slut. Vi gemmer ikke oplysninger om dig eller kopier af samtalerne.

  Rådgiverne chatter kun fra Mødrehjælpens lokaler.