Nyheder

Ny skilsmisselov på vej

Christiansborg er gået ind i sidste fase af forhandlingerne om skilsmissepakken. Det er godt, for vi har brug for snarlig afslutning på det lange forløb. Det skylder vi børn og forældre i de konfliktfyldte skilsmisser.

Et langt forløb er ved at finde sin afslutning. Folketinget har i mange måneder arbejdet på en reform af det system, der skal håndtere skilsmisser i børnefamilier. Det er der bestemt behov for, og Mødrehjælpen har arbejdet aktivt for at sikre, at ændringerne kommer børnene i de konfliktramte skilsmisser til gode.

Vigtigt med en aftale med fokus på børnene

Den aftale, der nu er på vej, føjer sig til en lang række af reformer på området. Desværre har ingen af dem for alvor gjort det lettere for forældre at hjælpe deres børn gennem konfliktskilsmissernes utrygge voldsomhed. Det vil være trist, hvis vi endnu en gang skal se en lovgivning, der lader børnene i stikken.

Konfliktforebyggende rådgivning – en af nøglerne til bedre skilsmisser

Et af spørgsmålene, politikerne har diskuteret, er, om børnefamilier i skilsmisse skal have tilbudt konfliktforebyggende rådgivning.

Mødrehjælpen er tilhænger af forslaget om sådan et tilbud. Vi imødekommer hvert år over 18.000 henvendelser fra fædre og mødre – og en stor del af dem handler om skilsmisse. Vi rådgiver forældrene i, hvordan de kan etablere en konfliktnedtrappende dialog og hjælper dem til at fokusere på børnenes behov i stedet for deres egne behov. Sådan en rådgivning er ofte en forudsætning for, at konflikterne nedtrappes og for at forældrene finder frem til et samarbejde om børnene.

I to debatindlæg har vi i den seneste tid sat fokus på behovet for konfliktforebyggende rådgivning til børnefamilier i skilsmisse:

Tilbud og fleksible forløb – ikke tvang

I de seneste uger har det vist sig, at der er opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF til konfliktforebyggende rådgivning som del af det nye skilsmissesystem. Omvendt har forslaget også mødt modstand fra blandt andre Venstre og Liberal Alliance. Desværre ser det ud til at fortalerne for forslaget vil gøre rådgivningen til mere end blot et tilbud. Politikerne lægger nemlig op til, at det skal være tvungent for skilsmisseforældre at deltage i en rådgivningssamtale.

I Mødrehjælpen oplever vi mange forældre, der ikke vil have gavn af at blive tvunget ind i et rådgivningsforløb sammen med den tidligere partner grundet vold, trusler eller højspændt konflikt. For mange af dem vil det være traumatisk at opholde sig i samme lokale med ekspartneren for at aftale løsninger på de vigtige, også svære spørgsmål om bopæl og samvær. Derfor anbefaler vi, at tilbuddet skal være et tilbud og ikke et krav. Vi anbefaler også, at der udvikles en fleksibel model for, hvordan rådgivningen skal foregå, så alle forældre – uanset frygt og bekymring for ekspartneren – kan få udbytte af rådgivningen.

Få den nyeste viden