English
Væk fra siden!
Chat med en rådgiver

Chat efter aftale

Chatten på denne side er for dig, som på forhånd har lavet en aftale med en af Holdepunkts jurister.

Hvad chatter vi om?

På chatten tilbyder vi juridisk rådgivning om dine rettigheder og de forskellige udfordringer, der kan opstå i familielivet eller under en graviditet.

Den rådgivning, vi giver dig, vil være generel, da det er svært for rådgiveren at forholde sig til konkrete sager eller afgørelser. Dine spørgsmål til rettigheder kan blandt andet handle om:

  • Regler i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, for eksempel om forældremyndighed og bopæl.
  • Udfordringer i samarbejdet om barnet efter en skilsmisse.
  • Økonomi og gæld.
  • Andre socialretlige problemstillinger.

Tavshedspligt, underretning og sikkerhed

På chatten skal du hverken oplyse navn eller CPR-nummer, og når du er færdig med at chatte, forsvinder samtalen automatisk.
Inden du starter chatten, beder vi dig svare på nogle få spørgsmål om blandt andet din alder, dit køn, og hvor i landet du bor.

Når chatten slutter, udfylder rådgiveren et skema med dato, henvendelsesårsag og en beskrivelse af, hvordan vi har kunnet hjælpe dig. Vi behandler alle disse oplysninger fortroligt og de bidrager til, at vi løbende kan justere vores indsats og gøre rådgivningen så god som mulig.

Læs vores mere om hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Da rådgiverne i Holdepunkt ligesom alle andre, der yder rådgivning, har underretningspligt, skal vi underrette kommunen, hvis der er bekymring for dig eller dit barns trivsel. Vi vil altid tilstræbe at lave underretningen sammen med dig og ud fra dine behov.

Læs mere om hvad en underretning er.

Holdepunkt er akkrediteret af RådgivningsDanmark

Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, om tilbuddet lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Du kan klage

Er du utilfreds med den rådgivning, du har fået i Holdepunkt, kan du udfylde denne klageformular. Læs, hvad du kan klage over, og hvordan du klager i vores klagevejledning.

Holdepunkt akkreditering af rådgivningsdanmark

Få den nyeste viden