English
Væk fra siden!
Viden og råd

Sådan kan jeres barn reagere på samvær

Det er helt normalt, hvis jeres barn reagerer på skiftene mellem sit hjem hos dig og sin anden forælder. Læs om de typiske reaktioner her og få råd til, hvordan I kan støtte jeres barn.
børn i skilsmisse Mødrehjælpen

Mange forældre oplever, at deres barn reagerer på samvær, og at det kan være svært at tolke og forstå barnets reaktioner.

Hos nogle børn optræder reaktionerne i den første periode efter forældrenes brud, mens reaktionerne hos andre børn fortsætter i flere år efter.

De fleste reaktionsmønstre er helt naturlige og er et tegn på, at det kræver meget af barnet at skifte mellem at bo hos først den ene og så den anden forælder. Det behøver altså ikke betyde, at barnet ikke har det godt med dig eller sin anden forælder, eller at barnet er utryg ved at komme på samvær.

Typiske reaktioner hos børn i forbindelse med samvær

Børns reaktioner kan være meget forskellige, og det varierer fra barn til barn, om reaktionen kommer før eller efter skiftet fra den ene til den anden forælder. Der er også børn, der udviser en reaktion både før og efter.

Typiske reaktioner før samvær eller et skifte kan være, at jeres barn:

 • Er ked af det
 • Er mere sårbart, end det plejer at være
 • Ender lettere i konflikt med søskende eller dig og barnets anden forælder
 • Giver udtryk for, at barnet ikke vil hjem til den anden forælder

Typiske reaktioner efter samvær eller et skifte kan være, at jeres barn er:

 • Træt
 • Ked ad det
 • Trodsigt
 • Omklamrende
 • Uroligt
 • Pirreligt
 • Udmattet, og måske sover det også dårligt

Ofte vil dit barns alder have indvirkning på, hvilke reaktioner I ser. Hos mindre børn kan reaktionerne herover være mere typiske, mens ældre børn kan reagere ved for eksempel at trække sig og ønske at være i fred eller ved at være ekstra følsomme på skiftedage. Ældre børn kan også reagere med vrede og irritation over et skift, hvis det bliver forstyrrende i forhold til de planer, som barnet har med venner, fritidsaktiviteter og så videre. Det er helt almindeligt, at ældre børn nogle gange går mere op i egne interesser og venskaber end i at tilbringe en masse tid sammen med sine forældre.

Hvorfor reagerer barnet på samvær eller skift?

Der kan være mange grunde til, at jeres barn reagerer. Selve skiftet i sig selv kan i nogle tilfælde være den primære årsag, men fordelingen af samvær og jeres samarbejde som forældre kan også have en indvirkning på, hvilke reaktioner I ser og omfanget af dem. Det kan være svært for mange børn at sige farvel og omstille sig til at skulle hjem til den anden forælder – det kan gælde både i forhold til at sige farvel til den forælder, barnet har bopæl hos, men også barnets samværsforælder.

Herunder kan du læse mere om nogle af de mulige årsager, der kan være til, at jeres barn reagerer.

 • Barnet har savnet eller har svært ved at omstille sig
 • Barnet oplever forskelle i regler fra det ene hjem til det andet
 • Aktivitetsniveauet under samvær har været for højt
 • Samværsordningen matcher ikke barnets behov

Sådan kan jeres samarbejde have betydning for barnets reaktioner

Hvis en af jer er utryg ved at overlade barnet til den anden forælder, kan jeres barn ofte mærke det. Selv den mindste utryghed, kan være nok til, at barnet reagerer. Har I svært ved at være i samme rum med hinanden, og bliver stemningen anspændt, når I ses, vil det også kunne medføre reaktioner hos jeres barn.

Børn er som regel meget sensitive over for dårlig stemning mellem sine forældre, og det kan skabe utryghed hos et barn.

Hvis det er vanskeligt for jer at lave en overlevering, hvor der er en god tone, er det værd at overveje, om overleveringen kan foregå på anden vis, eventuelt i institution eller skole, så barnet ikke oplever den dårlige stemning.

Hvis du er bekymret for barnets trivsel

Selvom det i mange tilfælde er helt almindeligt, at et barn reagerer på de skift, der er ved samvær, så kan der også være situationer, hvor din bekymring for, om dit barn har det godt hos den anden forælder, bør undersøges nærmere. Er du bekymret for dit barns sundhed og trivsel eller forholdene i hjemmet hos den anden forælder, kan du for eksempel kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, for at få råd og vejledning om din situation.
Du kan også kontakte børne- og familieafdelingen i din kommune, som har mulighed for at undersøge forholdene nærmere og tilbyde støtte og hjælp, hvis der er behov for det.

Læs om underretning til kommunen i artiklen her.

Sådan kan du bedst støtte barnet, når det reagerer på samvær

Det er vigtigt for jeres barn, at du kan rumme reaktionerne, og at du så godt som muligt støtter barnet i at tackle de følelser, som kommer frem i forbindelse med skift.

Det kan du blandt andet gøre ved at forsøge at se bag om reaktionerne – altså forsøge at forstå årsagen til, hvorfor jeres barn pludselig bliver ekstra følsomt eller mere trodsigt. Det er ikke altid, at barnet selv er klar over, hvorfor det reagerer som det gør, men du kan hjælpe ved at spørge ind og komme med bud på årsager og derved hjælpe barnet til at registrere, genkende og sætte ord på sine følelser. Det kan give barnet en oplevelse af at føle sig hørt og forstået, og derved kan barnet falde mere til ro.

Det kan også være en god ide, at du giver barnet ro og plads til at falde til igen efter samvær, og at du viser forståelse for, at det kan være svært at bo to forskellige steder og altid skulle undvære en forælder.

Det kan være en god ide at skrue helt ned for aktiviteterne på skiftedagen og dagene efter. Særligt mindre børn kan have brug for dette. Nogle mindre børn kan opleves som klæbende efter samvær. Giv dit barn lov til at være helt tæt på dig igen, indtil dit barn føler, at det igen er ”tanket op af dig”.

Sådan kan I skabe en god overgang mellem barnets to hjem?

Et barn har brug for stabilitet og kontinuitet – også selvom barnet ikke bor med begge sine forældre. Nogle forældre kan opleve, at det til tider kan være udfordrende at give sit barn den nødvendige stabilitet og kontinuitet, når barnet skiftevis bor hos den ene og den anden forælder.

Det kan være krævende for børn at tilpasse sig to forskellige hjem. Men l kan gøre meget for at hjælpe jeres barn med at lette overgangen. Herunder er en liste med forslag:

 • Forbered barnet på, at det snart er skiftedag
 • Skab en god stemning omkring det, at barnet skal hjem til sin anden forælder
 • Giv barnet lov til at have en bamse, et computerspil eller lignende med, som barnet er glad for
 • Skab så vidt muligt enighed om de grundlæggende rammer for barnet såsom sengetid og lignende
 • Samarbejd med den anden forælder, udveksl vigtige informationer og vis jeres barn, at I kan tale sammen
 • Lad ikke barnet være budbringer mellem jer. Det er jer, der skal lave aftalerne
 • Tal aldrig dårligt om den anden forælder over for jeres barn. Det er vigtigt, at I begge omtaler hinanden i en god tone, ellers kan barnet føle sig i klemme mellem jer, og det kan skabe stor utryghed
 • Bland dig ikke i, hvad der sker, når barnet er hos sin anden forælder
 • Hjælp barnet med at få pakket de nødvendige ting som tøj, sportstøj og skolebøger, der skal med hjem til den anden forælder, så barnet ikke kommer til at mangle det
 • Vis jeres barn, at det gerne må tale om oplevelser hos den anden forælder. Det kan du gøre ved at spørge interesseret ind til barnets liv hos den anden forælder og ved at undlade at komme med negative kommentarer
 • Giv dit barn lov til at være i kontakt med den anden forælder i de dage, det er hos dig, hvis barnet efterspørger det. For nogle børn fungerer det godt, og for andre børn kan det være forstyrrende og medføre et stort savn

Vær opmærksom på, at dit barns behov for samvær og kontakt med den anden forælder kan ændre sig i takt med, at barnet bliver ældre. Nogle børn får brug for at være mere hos den anden forælder og andre mindre.

Uanset om du er bopæls- eller samværsforælder, kan du finde råd til, hvordan I kan gøre overgangene mellem barnets to hjem så lette som muligt i artiklen Samværsforælder – sådan kan du vænne dig til rollen.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden