English
Væk fra siden!
Viden og råd

De svære følelser i en sammenbragt familie

Læs her, hvorfor det kan være ekstra udfordrende at få en sammenbragt familie til at fungere. Og få gode råd til, hvordan du som bonusforælder kan håndtere de tabubelagte følelser, som kan opstå.

Når man finder kærligheden igen efter bruddet i kernefamilien, er det ofte med et stort ønske om, at forholdet og familielivet skal lykkes.  

Men undersøgelser viser, at der sker langt flere brud i sammenbragte familier end i familier, der består af barn og biologiske forældre.  

I denne artikel dykker vi ned i:

 • Hvilke udfordringer, der kan opstå i en sammenbragt familie. 
 • Hvorfor det ofte ikke går, som man forventer eller håber.
 • Hvorfor mange oplever, at det er forbundet med tabubelagte følelser at leve i en sammenbragt familie.

Hvad kendetegner en sammenbragt familie?

I dag findes der over 30 forskellige familieformer med alt fra den klassiske far, mor og børn over enlige forældre til regnbue- og sammenbragte familier. 

En stigning i skilsmisser har gjort, at det igennem de sidste årtier er blevet mere og mere udbredt at bo i en sammenbragt familie. Denne familieform adskiller sig fra det, man kan kalde kernefamilien, ved at mindst en i parret har barn fra et tidligere forhold.  

LÆS OGSÅ: Guide til den sammenbragte familie

Når forestillingen om den sammenbragte familie ramler med virkeligheden

Det er et stort skridt at gå fra at være enlig forælder til at stifte familie med en ny partner, der måske også har børn fra et tidligere forhold.  

Viljen til, at kærligheden denne gang skal lykkes, er stor for de fleste. Men trods gode ambitioner oplever mange efter et stykke tid at stå med udfordringer og følelser, som gør hverdagen svær. 

Måske har du oplevet det samme?

Følelserne kan være modstridende i forhold til dine egne forventninger og de tanker, du har gjort dig om, hvordan det bør være at leve i en sammenbragt familie.  

Nogle af følelserne kan virke forbudte og være skamfulde både at acceptere og erkende, men også at dele med sin partner, venner eller familie. Derfor er mange tilbageholdende med at tale åbent om, hvordan de virkelig har det i den nye familiekonstellation. 

Hvilke udfordringer kan gøre livet i den sammenbragte familie svært

Der er udfordringer og konflikter om alt fra børneopdragelse, parforhold og fordeling af praktiske opgaver i langt de fleste familier – også de sammenbragte.  

I sammenbragte familier er der er dog en bagage i form af børn fra tidligere forhold og ekspartnere, som den ene af jer eller I begge bringer ind i forholdet.

Det kan bidrage til at skabe nogle særlige udfordringer. 

Det kan blandt andet handle om:  

 • Barnets accept af mors eller fars kæreste.  
 • Barnets anden forælders accept af mors eller fars kæreste. 
 • De sammenbragte børns indbyrdes relationer. 
 • At få praktik omkring samvær i ferier og ved højtider til at gå op med både dine og mine børn. 
 • Uenighed omkring roller og ansvar for dine, mine og eventuelle fælles børn. 
 • Samarbejdet med barnets anden biologiske forælder. 
 • Barnets anden biologiske forælders indflydelse på jeres familieliv og måske også på din partner. 

Måske oplever du også, at din omgangskreds eller samfundet generelt har forventninger til jeres nye familie, som er svære at leve op til. Det kan for eksempel være forventninger om, at du bør elske din partners børn, at du fuldt ud skal være ekstraforælder for din partners børn, eller at alle i jeres sammenbragte familie skal have det godt sammen.  

Det kan også være, at du oplever et pres i forhold til, at du som den voksne bør rumme alle forhold omkring din partners børn, din partners ekspartner eller din egen ekspartner – fordi du jo er den voksne 

De typiske tabubelagte følelser i den sammenbragte familie

Det kan være overvældende at opleve ukendte og måske også uvelkomne følelser. Følelserne kan virke både irrationelle, barnlige eller ligefrem egoistiske.  

Herunder er eksempler på de følelser, forældre eller bonusforældre fortæller om i Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt: 

 • Jalousi over for partnerens barn eller barnets anden biologiske forælder. 
 • En følelse af at være i konkurrence med bonusbarnets anden forælder. 
 • En følelse af at være udenfor og ikke prioriteret, når partnerens barn er på samvær.
 • Vrede og irritation på partneren over den adfærdsforandring, der sker, når barnet er til stede.  
 • En følelse af altid at komme i anden række. 
 • Jalousi over, at ens partner har haft oplevelsen af at være førstegangsforælder, og måske også har været gift, købt hus og så videre, med en anden. 
 • En følelse af at være invaderet i eget hjem af partnerens barn. 
 • Ensomhed i familien. 
 • Længsel efter partnerens opmærksomhed og nærvær, når han eller hun har samvær med sit barn. 
 • Længsel efter, at det bliver skiftedag, så samværet slutter. 
 • En lyst til at slutte ring om sit eget barn. 
 • Vrede, irritation og frustration over partnerens barn. 

Måske kan du genkende nogle af følelserne, måske har du andre at tilføje. 

Nogle af følelserne kan være forbigående, mens andre kan føles gennemtrængende og dominerende i lange perioder.  

Fælles for mange er, at en del af disse følelser både kan være uvante og i høj grad også skamfulde. Du kommer måske til at føle dig forkert, fordi du tænker, at du burde have det anderledes, og at du burde have større rummelighed, end du indimellem har.  

Dette kan for nogle medføre en frustration over dem selv og måske også en følelse af afmagt – for hvad stiller man op med disse følelser?   

Her er vores bedste råd til, hvad du kan prøve at gøre

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget galt med dine følelser. Det er normalt at have det sådan, og du deler følelserne med mange andre i samme situation.  

Det er dog godt at kigge på, hvordan du håndterer følelserne. Stil for eksempel dig selv spørgsmålene:  

Holder du følelserne inde i dig selv, så de hober sig op? Giver dine følelser dig dårlig trivsel? Taler du med din partner om dem? Mærker din familie dem? Giver din håndtering af følelserne dig selv eller din familie problemer?  

Nogle af dine følelser kan være et vilkår, du må acceptere som en del af det af leve i en sammenbragt familie. I andre tilfælde kan I se på, om der måske er ting, I kan ændre i hverdagen og den måde, I er sammen som familie på, så det afhjælper de svære følelser.  

8 råd: Sådan kan du håndtere de svære følelser

 • 1. Start med at få indkredset, hvorfor følelserne opstår
 • 2. Find ud af, hvad du kan gøre ved dem
 • 3. Tal med din partner
 • 4. Tal med andre om, hvordan du har det
 • 5. Erkend og accepter, at det til tider kan være svært at leve i en sammenbragt familie
 • 6. Sæt realistiske forventninger til dig selv og til livet i den sammenbragte familie
 • 7. Hav tålmodighed
 • 8. Se dig og din partner som et team

Læs flere gode råd til hvordan i kan skabe et godt og fælles fundament i jeres sammenbragte familie i artiklen: Guide til den sammenbragte familie

Brug for hjælp?

Der findes en del litteratur og tilbud målrettet sammenbragte familier – det gælder både bøger, podcast, hjemmesider og selvhjælpsgrupper. Du kan for eksempel undersøge udvalget på dit lokale bibliotek eller søge på nettet efter artikler og podcasts. 

Bliver dine følelser for svære at håndtere, og forhindrer de dig i at leve det liv, du gerne vil, så kan det være en idé at søge professionel hjælp.  

Herunder har vi oplistet nogle muligheder:  

 • Holdepunkt: Du er altid velkommen til at kontakte vores landsdækkende rådgivning på telefon 3345 8600 eller chat.
 • Center for Familieudvikling: Tilbyder blandt andet parkursus til forældre med bonusbørn. Læs om tilbuddet her.
 • Samtaler med en psykolog eller en terapeut. 

Få den nyeste viden