English
Væk fra siden!
Viden og råd

Guide til den sammenbragte familie

Det kan skabe udfordringer at få dine, mine og måske endda vores børn samlet i én familie. Læs her, hvad I kan gøre for at få hverdagen til at fungere i jeres sammenbragte familie.

En sammenbragt familie er på mange måder forskellig fra det, man almindeligvis forstår ved en traditionel familie med to forældre med fælles barn eller børn.

Udgangspunktet er anderledes på en række felter.

I en sammenbragt familie kan du blandt andet opleve, at:

  • Der typisk er forskel på de følelser, du har for dine egne børn og for din partners børn, ligesom der som oftest er forskel på de følelser, børnene har for deres egne forældre og andre voksne. Alle i familien elsker ikke nødvendigvis hinanden
  • Hverdagen bærer præg af stor omskiftelighed. Børnene i jeres familie har måske forskellige samværsordninger, hvilket gør, at det varierer, hvor mange børn der er hjemme, og nogle gange er der måske slet ingen børn hjemme
  • Børnene også har en familie med deres anden forælder og måske også stedforælder og andre søskende hos den anden forælder. At børnene har to hjem kan blandt andet give udfordringer i forhold til planlægning af ferie og muligheden for at lave spontane aktiviteter som familie
  • Der typisk er en anden forælder eller flere, der skal samarbejdes og koordineres med omkring børnene
  • Jeres familie i langt de fleste tilfælde bygger på et tab og brud af kernefamilien. En skilsmisse opleves ofte markant anderledes for et barn, end for de voksne, da det for barnet betyder, at det ikke længere kan leve sammen med begge sine forældre – de to vigtigste mennesker i barnets liv. For mange børn er det et stort tab

Disse særlige vilkår, som er kendetegnende for en sammenbragt familie, gør, at der er nogle forhold, som er vigtige at få vendt, for at jeres familie kommer til at fungere så godt som muligt.

Hvad er en sammenbragt familie?

En sammenbragt familie kan defineres ved, at en af jer har et barn med en anden.

En sammenbragt familie kan se ud på mange måder. Fra at den ene eller I begge har børn fra tidligere forhold, til at være sammensat af både dine, mine og fælles børn.

Ny sammenbragt familie – det skal I være særligt opmærksomme på

I møder typisk hinanden på et tidspunkt i jeres liv, hvor jeres traditioner, vaner, og værdier allerede er blevet formet i et tidligere forhold. I har sikkert begge en holdning til, hvordan tingene skal gøres i en familie – både når det kommer til hverdagen og børneopdragelse, men også når det handler om højtider, mærkedage og ferier. Det er ikke sikkert, at jeres holdninger harmonerer til at starte med. Derfor er der en opgave i at få skabt et fælles fundament for jeres nye familie, hvor I hver især kan være nødt til at gå på kompromis med jeres holdninger på nogle områder.

Når I skal have skabt dette fælles fundament, kan det være en hjælp at tage stilling til disse spørgsmål:

  • Hvilken familie ønsker I at være?
  • Hvordan ønsker I at fordele ansvaret?
  • Hvordan vil I løse de praktiske forhold?
  • Hvordan skal børnene opdrages?
  • Hvordan får I skabt et godt samarbejde med barnets/børnenes anden forælder?

Et stærkt parforhold som grundlag for jeres sammenbragte familie

Ved at finde sammen som par er det jer voksne, som har besluttet jer for at skabe en sammenbragt familie. Drømmen om en fælles familie er jeres – ikke nødvendigvis jeres børns.

Det er bare ét af de særlige vilkår, der gælder for sammenbragte familier, og som er vigtige at huske på. De særlige vilkår – for eksempel børn fra tidligere forhold og deres biologiske forældre – gør, at parforholdet i en sammenbragt familie i udgangspunktet er mere udsat, end det vil være i en almindelig, traditionel kernefamilie.

Hvis I har et stærkt og solidt parforhold, kan I bedre modstå de udfordringer, der kan opstå.

Et stærkt parforhold bygger naturligvis på kærlighed, men også på tillid, respekt, samarbejde, åbenhed og god dialog. Forhold jer i fællesskab til, hvad der kan skabe udfordringer i jeres sammenbragte familie, og få afstemt med hinanden, hvordan I gerne vil organisere jer som familie.

Det er vigtigt, at I arbejder mod et fælles mål. Det kan tage tid at få jeres børn til at acceptere den nye familiekonstellation. Her er det bedste råd, at I er tålmodige og viser hensyn.

Og husk også at pleje jeres parforhold og prioritere at bruge tid sammen uden børn engang imellem.

I artiklen Kommunikation i parforholdet, når I går fra par til forældre kan I læse om den gode samtale – et redskab til bedre kommunikation i parforholdet.

Få den nyeste viden