Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Det nye familieretlige system – få overblik her

Den 1. april 2019 blev der gennemført en meget stor ændring af det familieretlige system, som indebar nye instanser, begreber og regler. Læs mere her.

Det familieretlige system i overskrifter – klik på krydserne og læs mere

 • Fra Statsforvaltning til Familieretshuset og Familieretten
 • Mulighed for at aftale delt bopæl
 • Nye regler for forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet
 • Afgørelser i familieretlige sager træffes enten af Familieretshuset eller Familieretten
 • Alle sager starter i Familieretshuset, hvor de visiteres til behandling i et af tre spor
 • § 5 sager behandles i et aftaleregistreringsspor
 • § 6 sager behandles i et familiemæglingsspor
 • § 7 sager behandles i et familieretligt udredningsspor i Familieretshuset og afgøres af Familieretten
 • Forskellige mødetyper i Familieretshuset og mulighed for separate møder
 • Børneenheden giver barnet sit eget ståsted i det familieretlige system
 • Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunen bliver styrket
 • Familieretten eller landsretten skal behandle klager over afgørelser
 • Familieretten får ansvar for fuldbyrdelse af afgørelser
 • Mulighed for advokatbistand i Familieretshuset i særlige tilfælde

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 21. december 2020.

Grafik fra Regeringen.dk

Ny lovgivning på det familieretlige område

Lov om Familieretshuset, som trådte i kraft den 1. april, skaber et nyt familieretligt system med oprettelse af Familieretshuset. Loven fastlægger blandt andet, hvilke opgaver Familieretshuset har, og regler for behandlingen af sager.

Med virkning fra 1. april 2019 er der også indført en række ændringer i allerede gældende love, for eksempel forældreansvarsloven, ægteskabsloven, børnebidragsloven og børneloven.

Få den nyeste viden