Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Det nye familieretlige system – få overblik her

Den 1. april 2019 blev der gennemført en meget stor ændring af det familieretlige system, som indebar nye instanser, begreber og regler. Læs mere her.

Refleksionsperiode og automatisk delt bopæl er afskaffet

Fra den 1. juli 2020 er nye regler trådt i kraft, der afskaffer den refleksionsperiode på tre måneder, som alle forældre med børn under 18 år ellers var pålagt at gennemføre, inden en skilsmisse kunne bevilges. Det digitale forløb kaldet SES (Samarbejde Efter Skilsmisse), som var en del af refleksionsperioden, er fortsat et tilbud, men ikke længere obligatorisk.

Med lovændringen er reglen om, at barnet automatisk skulle have delt bopæl i tre måneder, efter forældrene var gået fra hinanden, også afskaffet.

Er I midt i en refleksionsperiode, eller har jeres barn for øjeblikket delt bopæl?

Læs her, hvad de nye regler betyder for jeres situation:

 • Hvis jeres barn har automatisk delt bopæl?
  Er I gået fra hinanden inden for de seneste tre måneder, kan I med de nye regler allerede nu indsende en ansøgning om barnets bopæl til Familieretshuset. Tidligere var det først muligt, når de tre måneder med delt bopæl var overstået.
 • Hvis I er i gang med en refleksionsperiode?
  Har I søgt Familieretshuset om direkte skilsmisse og fået den besked, at I først vil kunne blive skilt efter refleksionsperiodens udløb, så har I nu mulighed for at få bevilget skilsmisse af Familieretshuset. Det kræver, at I begge bekræfter over for Familieretshuset, at I er enige og begge ønsker skilsmisse på de tidligere aftalte vilkår. I vil modtage et brev fra Familieretshuset med et link, som I skal bruge til at sende jeres bekræftelse. Hvis I ikke begge bekræfter, at I fortsat ønsker skilsmisse på de oprindelige vilkår, bliver I indkaldt til en vilkårsforhandling. Læs mere om vilkårsforhandling her.

Det familieretlige system i overskrifter – klik på krydserne og læs mere

 • Fra Statsforvaltning til Familieretshuset og Familieretten
 • Mulighed for at aftale delt bopæl
 • Nye regler for forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet
 • Afgørelser i familieretlige sager træffes enten af Familieretshuset eller Familieretten
 • Alle sager starter i Familieretshuset, hvor de visiteres til behandling i et af tre spor
 • Grønne sager behandles i et aftaleregistreringsspor
 • Gule sager behandles i et familiemæglingsspor
 • Røde sager behandles i et familieretligt udredningsspor i Familieretshuset og afgøres af Familieretten
 • Forskellige mødetyper i Familieretshuset og mulighed for separate møder
 • Børneenheden giver barnet sit eget ståsted i det familieretlige system
 • Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunen bliver styrket
 • Familieretten eller landsretten skal behandle klager over afgørelser
 • Familieretten får ansvar for fuldbyrdelse af afgørelser
 • Mulighed for advokatbistand i Familieretshuset i særlige tilfælde

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 1. juli 2020.

Grafik fra Regeringen.dk

Ny lovgivning på det familieretlige område

Lov om Familieretshuset, som trådte i kraft den 1. april, skaber et nyt familieretligt system med oprettelse af Familieretshuset. Loven fastlægger blandt andet, hvilke opgaver Familieretshuset har, og regler for behandlingen af sager.

Med virkning fra 1. april 2019 er der også indført en række ændringer i allerede gældende love, for eksempel forældreansvarsloven, ægteskabsloven, børnebidragsloven og børneloven.

Få den nyeste viden