Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Det nye familieretlige system – få overblik her

Den 1. april 2019 blev der gennemført en meget stor ændring af det familieretlige system, som indebærer nye instanser, begreber og regler. Læs mere her.

Familieretshuset aflyser borgermøder

Har I en sag i Familieretshuset, kan den blive påvirket af den omfattende nedlukning Danmark lige nu oplever. Dog begynder Familieretshuset at åbne op for møder med børn i børneenheden.

Læs mere på Familieretshusets hjemmeside

Det nye familieretlige system i overskrifter – klik på krydserne og læs mere

 • Fra Statsforvaltning til Familieretshuset og Familieretten
 • Nye regler om refleksionsperiode i forbindelse med skilsmisse
 • Nye regler om delt bopæl
 • Nye regler for forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet
 • Afgørelser i familieretlige sager træffes enten af Familieretshuset eller Familieretten
 • Alle sager starter i Familieretshuset, hvor de visiteres til behandling i et af tre spor
 • Grønne sager behandles i et aftaleregistreringsspor
 • Gule sager behandles i et familiemæglingsspor
 • Røde sager behandles i et familieretligt udredningsspor i Familieretshuset og afgøres af Familieretten
 • Forskellige mødetyper i Familieretshuset og mulighed for separate møder
 • Børneenheden giver barnet sit eget ståsted i det familieretlige system
 • Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunen bliver styrket
 • Familieretten eller landsretten skal behandle klager over afgørelser
 • Familieretten får ansvar for fuldbyrdelse af afgørelser
 • Overgangsregler for sager, der er under behandling
 • Mulighed for advokatbistand i Familieretshuset i særlige tilfælde

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 11. maj 2020.

Grafik fra Regeringen.dk

Ny lovgivning på det familieretlige område

Lov om Familieretshuset, som trådte i kraft den 1. april, skaber et nyt familieretligt system med oprettelse af Familieretshuset. Loven fastlægger blandt andet, hvilke opgaver Familieretshuset har, og regler for behandlingen af sager.

Med virkning fra 1. april 2019 er der også indført en række ændringer i allerede gældende love, for eksempel forældreansvarsloven, ægteskabsloven, børnebidragsloven og børneloven.

Få den nyeste viden