English
Væk fra siden!
Viden og råd

Faderskab, når I ikke er gift eller bor sammen

Få overblik over, hvordan faderskabet bliver bestemt, og hvad det indebærer.

Når jeres barn bliver født, skal det fastslås, hvem der er barnets far. Med faderskabet får barnet rettigheder i forhold til faren og kendskab til sin biologiske baggrund.

Faderskabet indebærer blandt andet…

  • at barnet og faren har arveret efter hinanden
  • at faren skal deltage i forsørgelsen af barnet
  • at faren kan få del i forældremyndigheden
  • at faren kan få samvær med sit barn

Faderskab og forældremyndighed

Hvis I aldrig har været gift eller boet sammen, medfører det ikke automatisk fælles forældremyndighed, at faren anerkender faderskabet. I kan selv aftale fælles forældremyndighed, hvis I ønsker det.

Bemærk: I får dog automatisk fælles forældremyndighed, når faderskabet er fastslået, hvis I på noget tidspunkt har haft fælles folkeregisteradresse i løbet af de sidste 10 måneder, inden barnet kom til verden.

  • Er I enige om faderskabet og ønsker fælles forældremyndighed?
  • Er I enige om faderskabet og ønsker ikke fælles forældremyndighed?
  • Hvis faderskabet ikke er kommet på plads omkring fødslen

Morens oplysningspligt om faderskab

Hvis faderskabet ikke bliver registreret eller anerkendt over for Familieretshuset i forbindelse med barnets fødsel, har moren pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være barnets far. Oplyser hun ikke det, bliver hun kaldt til møde i Familieretshuset, senest fire måneder efter hun har født.

Hvis Familieretshuset på mødet vurderer, at moren ikke ved, hvem der er eller kan være far, kan Familieretshuset afslutte sagen, uden at faderskabet bliver fastslået.

Hvis Familieretshuset vurderer, at moren ikke vil oplyse, hvem der er eller kan være far til barnet, vil Familieretshuset normalt sende sagen til Familieretten.

Familieretten kan idømme moren en bøde, hvis hun nægter at fortælle, hvem faren er.

En (mulig) fars ret til at starte en sag

Hvis en mand har haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev gravid, har han som udgangspunkt ret til at få undersøgt, om han er barnets far. Han skal henvende sig til Familieretshuset hurtigst muligt og inden seks måneder efter barnets fødsel.

Du kan læse mere i vores tema om at blive forældre, når man ikke bor sammen.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 20. marts 2024.

Få den nyeste viden