English
Væk fra siden!
Viden og råd

Samvær med barnet, når I aldrig har boet sammen

Her kan I læse om samvær med barnet, når I som forældre aldrig har boet sammen eller er gået fra hinanden før barnets fødsel.

Samvær er et ord for kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor sammen med. Når der er tale om et nyfødt barn, og I som forældre ikke bor sammen, bor barnet hos moren. Moren er da bopælsforælder, mens barnets anden forælder er samværsforælder.

Læs mere om barnets bopæl, når I går fra hinanden.

Barnet har ret til begge forældre

Selvom I ikke bor sammen, er I fælles om at være forældre til jeres barn, og I skal derfor sammen finde ud af, hvordan barnet kan få tid sammen med jer begge.

Samvær og forældremyndighed

Samvær har ikke noget at gøre med, hvem der har forældremyndigheden. Det vil sige, at barnet også har ret til at se den forælder, som ikke bor sammen med barnet, selvom der ikke er fælles forældremyndighed.

Selvom I aldrig har boet sammen, eller I er gået fra hinanden før barnets fødsel, er I stadig begge forældre til barnet og fælles om ansvaret for, at barnet får en god kontakt til jer begge.

Dog kan en forælder, der ikke ønsker samvær med sit barn, ikke tvinges til samvær.

Hvornår kan samværsforælderen få samvær med barnet?

Hvis I er enige, kan I selv lave en samværsaftale, når det passer jer. Hvis I ikke er enige om samværet, kan samværsforælderen først søge om at få sit samvær fastsat i Familieretshuset, når barnet er født, og faderskabet eller medmoderskabet er fastslået. Hvis der er tvivl eller uenighed om faderskabet eller medmoderskabet, kan der derfor godt gå nogle måneder eller endnu længere, før samværsforælderen kan få fastsat et samvær.

Omfanget af samvær med mindre børn

Små børn vil typisk have hyppige samvær af kort varighed med samværsforælderen. Indenfor de første fire-fem måneder af barnets liv kan samværsforælderen og barnet for eksempel være sammen en halv til en hel time to til tre gange om ugen, hvis det er bedst for barnet.

I begyndelsen kan det af hensyn til barnet være en god idé, at besøget foregår i barnets hjem, hvis det fungerer, og I begge er indforstået med det. Samværet vil typisk blive optrappet i takt med, at barnet bliver ældre. Hvis barnet og samværsforælderen har fået en god følelsesmæssig kontakt, vil barnet ofte, når det er ca. 1 år gammelt, kunne komme på overnatning hos samværsforælderen.

Overnatning kræver dog, at barnet er modent nok, og det fungerer typisk bedst, hvis der er et godt samarbejde mellem forældrene. I kan læse mere om samvær med mindre børn i Familieretshusets samværsguide.

At lave en samværsaftale

  • Enige om samværet?
  • Uenige om samværet?

Få hjælp hos Familieretshuset

  • At søge om fastsættelse af samvær hos Familieretshuset
  • Familieretshusets eller Familierettens afgørelse

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 25. juli 2022.

Vi kan hjælpe på flere måder