English
Væk fra siden!
Viden og råd

Gode råd om at søge hjælp i kommunen

Søger du om hjælp eller støtte hos kommunen eller hos Udbetaling Danmark, kan du her få indsigt i dine rettigheder og gode råd til, hvordan du søger.

Om du og din familie kan få støtte eller hjælp hos kommunen, kommer helt an på din families situation og jeres behov.

Hvordan kan kommunen hjælpe dig og din familie?

Kommunen har mange forskellige hjælpemuligheder som for eksempel økonomisk støtte eller personlig hjælp til dig og din familie.

Der findes ikke en færdig liste over hjælpemuligheder – spørg din kommune.

Sådan søger du hjælp i kommunen

  • Søger du om økonomisk støtte, vil du ofte skulle søge digitalt via borger.dk
  • I andre tilfælde skal du søge direkte hos kommunen. Der er dog ikke krav til, hvordan du søger. Det kan være via e-mail, en blanket, ved at møde op, over telefonen og så videre

Inden du kontakter kommunen, skal du gøre dig klart, om du har et generelt spørgsmål, eller om du ansøger om noget. Hvis du søger om noget, så kan du med fordel sige, at det kan betragtes som en mundtlig ansøgning.

Rettigheder og pligter

  • Dine rettigheder
  • Dine pligter
  • At gå til møde hos kommunen

Når du har ansøgt

Kommunen behandler din ansøgning ud fra lovbestemte retningslinjer. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er grundlag for at imødekomme din ansøgning.

Kommunens svar til dig

Når kommunen har behandlet din ansøgning, får du en afgørelse.

Hvis du ikke får tildelt det, du har søgt om, har du ret til en skriftlig, begrundet afgørelse, hvor der blandt andet står hvilken lovgivning der er brugt til behandlingen af din sag. Sammen med afgørelsen skal du også have en skriftlig vejledning i, hvordan du kan klage over afgørelsen. Får du en mundtlig afgørelse, kan du bede om en skriftlig afgørelse, senest 14 dage efter at du har modtaget den mundtlige afgørelse.

Dine klagemuligheder

  • Vil du klage over selve afgørelsen?
  • Vil du klage over sagsbehandlingen?

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. april 2021.

Få den nyeste viden