English
Væk fra siden!
Viden og råd

Enkeltydelser – hjælp i særlige tilfælde

En enkeltydelse er økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke har mulighed for selv at betale. Læs mere om enkeltydelser her og få svar på, hvordan du ansøger hos kommunen.

For at få tildelt en enkeltydelse af kommunen er det som udgangspunkt en forudsætning, at:

 • Udgiften er rimeligt begrundet
 • Udgiften er nødvendig
 • Du ikke kan få udgiften dækket af andre ydelser eller anden lovgivning
 • Der er tale om en enkeltudgift og ikke støtte til løbende forsørgelse
 • Udgiften endnu ikke er betalt

Der kan dog være særlige betingelser, alt efter hvilken enkeltydelse du søger. Læs mere om de forskellige former for enkeltydelser herunder.

Hvilke former for enkeltydelser kan du ansøge om?

 • Enkeltudgifter
 • Midlertidig huslejehjælp
 • Sygebehandling, medicin og tandbehandling m.m.
 • Udgifter til samvær
 • Flytning

Hvem kan søge om enkeltydelser?

Alle kan søge kommunen om økonomisk hjælp til enkeltudgifter. Du kan altså godt søge, selvom du er i beskæftigelse.

Hvis du er førtidspensionist eller folkepensionist under den gamle ordning (før 2003) kan du ikke søge om enkeltudgift. Du har i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en hjælp i helt særlige tilfælde. Du bør derfor kun søge, hvis du opfylder kravene.

Når kommunen tager stilling til din ansøgning, bliver der lagt vægt på:

 • Din økonomi (og din partners økonomi, hvis du er gift)
 • Hvilken enkeltydelse, det drejer sig om, for eksempel om den hører ind under anden lovgivning

Hvordan søger du?

Du skal ansøge hos kommunen og kan gøre det ved at kontakte kommunen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk. Her kan du sende din ansøgning elektronisk. I vejledningen vil du også kunne læse, hvad du skal oplyse og vedlægge dokumentation for.

Det kan for eksempel være:

 • Hvad du søger om
 • Din begrundelse for at søge
 • Dine indtægter, udgifter og formue. Er du studerende vil både SU og SU-lån blive betragtet som indtægt, også selvom du ikke får SU-lån

Måske skal du betale hjælpen tilbage

Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at enkeltydelsen skal betales tilbage. Er det tilfældet, skal kommunen oplyse om det og begrunde kravet, inden ydelsen udbetales. Depositum til lejebolig skal altid betales tilbage.

Gode råd, når du søger enkeltydelser

Det er vigtigt at huske, at du skal have bevilget støtten, inden du påtager dig udgiften. Kommunen giver som regel ikke tilskud til noget, du allerede har købt – heller ikke, hvis det er betalt med lånte penge. Det betyder for eksempel, at du ikke må få lavet en tandbehandling, inden du ansøger – heller ikke, selv om den endnu ikke er betalt. Når du søger hjælp i kommunen, er det desuden en god idé, at:

 • Gemme en kopi af den skriftlige ansøgning, du sender
 • Få al kommunikation med kommunen på skrift, også afgørelsen. Så står du stærkere, hvis du senere skal klage over et eventuelt afslag
 • Gemme dokumentation for, at støtten er brugt til at dække den pågældende udgift i form af kvitteringer og bonner

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 1. december 2021.

Få den nyeste viden