English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: delt bopæl

Delt bopæl er:

Hvis I har fælles forældremyndighed og ønsker at være forældre på lige fod, har I mulighed for at dele barnets bopæl mellem jer, så barnet får bopæl hos jer begge.

Barnets delte bopæl har dog kun betydning i jeres indbyrdes forhold. Det betyder at den delte bopæl ikke har betydning for eksempelvis udbetaling af offentlige ydelser vedrørende barnet og CPR-lovens regler om bopælsregistrering af barnet. Barnet kan kun have folkeregisteradresse et sted.

En aftale om delt bopæl har den virkning, at I skal være enige om alle beslutninger om barnet. Også om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder for eksempel hvor barnet skal bo, og hos hvilken forælder barnet skal være bopælsregistreret i CPR. Fordelingen af samværet med jeres barn, herunder om jeres barn skal opholde sig mest hos én af jer, skal I også være enige om.

Når I aftaler delt bopæl, bortfalder alle jeres tidligere aftaler og afgørelser om bopæl og samvær, og I må selv indgå de aftaler, I har brug for. I vil derfor ikke kunne søge om at få fastsat et samvær i Familieretshuset, hvis I ønsker at bevare jeres aftale om delt bopæl.

Aftalen kan være mundtlig eller skriftlig og kræver ikke registrering for at være gyldig. I kan dog bede Familieretshuset om at registrere i CPR, at I har aftalt delt bopæl, men barnet vil stadig kun have en folkeregisteradresse.

Aftalen har kun betydning mellem jer forældre, og I kan selv beslutte, om aftalen skal betinges af geografiske afstande. Vælger en af jer herefter at flytte længere væk end aftalt, kan den anden af jer inden for en måned efter flytningen få barnets adresse ved at henvende sig til folkeregistret.

Hvis I bliver uenige om aftalen om delt bopæl, skal man bare meddele den anden forælder, at man ikke længere ønsker delt bopæl. I har dog fortsat delt bopæl, indtil I har aftalt, hvem der skal have bopælen eller bopælen er afgjort ved Familieretten.

Automatisk delt bopæl er ikke længere et krav

Fra 1. april 2019 til 30. juni 2020 skelnede man i lovgivningen mellem aftalt delt bopæl, som er den, der er forklaret her, og automatisk delt bopæl.

Automatisk delt bopæl var en overgangsperiode på tre måneder efter en skilsmisse eller et samlivsbrud, hvor forældre var pålagt at dele barnets bopæl.

Denne regel blev afskaffet den 1. juli 2020.

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden