eller gå til Alle emner

Børnebidrag, når I går fra hinanden

Her kan I læse om, hvordan I kan forsørge jeres barn, når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt.

MØD_Top_Oekonomi_200px

Få overblik: børnebidrag

 • Har I fælles forældre­myndighed?

  Hvis I har fælles forældremyndighed, og barnet er næsten lige meget hos jer begge - det vil sige, at I har en 7/7- eller en 8/6-samværsordning - skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag, selvom I bliver skilt eller går fra hinanden.

  I den situation vil udgangspunktet være, at I begge to opfylder forsørgelsen af barnet. Statsforvaltningen laver en konkret vurdering af, om I begge opfylder jeres forsørgelsespligt. Det har blandt andet betydning:

  • Hvor meget barnet er hos hver af jer
  • Om I hver især deltager i den daglige og basale forsørgelse af barnet
  • Hvem der betaler daginstitution, skole, fritidsaktiviteter, tøj, mobiltelefon og lignende
  • Hvem af jer, der får børnetilskud og børne- og ungeydelse
 • Har én af jer forældre­myndigheden alene?

  Hvis I skal skilles eller går fra hinanden, og den ene af jer har forældremyndigheden alene, kan Statsforvaltningen bestemme, at den anden forælder skal betale børnebidrag. Dette gælder også, selvom den anden forælder tager del i forsørgelsen af barnet efter skilsmissen.

 • Vil I have bidraget fastsat i Statsforvaltningen?

  Ansøgning til Statsforvaltningen

  Hvis I har brug for hjælp til at få fastsat et børnebidrag, skal I sende en ansøgning til Statsforvaltningen. Find ansøgningsskemaet til fastsættelse af børnebidrag på Statsforvaltningens hjemmeside. Hvis Statsforvaltningen beslutter, at der skal fastsættes et børnebidrag, bliver der sendt en bidragsafgørelse til jer begge to.

  Hvor stort beløbet bliver, afhænger af indtægten hos den af jer, der skal betale børnebidrag - Statsforvaltningen kan fastsætte et normalbidrag eller et forhøjet bidrag.

  Søger du om at få fastsat børnebidrag senest to måneder efter, I flyttede fra hinanden, vil du få bidraget med tilbagevirkende kraft fra den dag, I flyttede fra hinanden. Hvis du derimod søger senere end to måneder efter, I flyttede fra hinanden, vil du normalt få børnebidrag fra det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen modtog din ansøgning.

  Læs mere om bidragsstørrelserne på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • Vil I selv aftale børnebidraget?

  Hvis I kan blive enige, kan du og den anden forælder selv lave en aftale om barnets forsørgelse, når I går fra hinanden eller bliver skilt. Der er hjælp at hente i aftaleformularen på Statsforvaltningens side om børnebidrag.

  En børnebidragsaftale kan være svær at ændre - derfor er det en god ide at læse Statsforvaltningens guide til at aftale børnebidrag selv.