English
Væk fra siden!
Viden og råd

Børnetilskud til enlige forsørgere

Børnetilskud er et skattefrit beløb fra det offentlige, som du kan søge, hvis du er enlig forsørger.

Børnetilskud til enlige forsørgere består af to slags tilskud: det ordinære børnetilskud, der betales per barn, og et ekstra børnetilskud, der betales uanset, om du har ét eller flere børn på din bopæl.

Børnetilskud er uafhængigt af din indkomst og formue, men du skal være reelt enlig for at være berettiget til tilskuddet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du blandt andet:

Læs mere om børnetilskud til enlige forsøgere på borger.dk.

Søg om børnetilskud

Du søger om børnetilskud via borger.dk. Du skal søge inden udgangen af et kvartal, og du vil da få den første udbetaling i det efterfølgende kvartal.

Vær opmærksom på, at du en gang om året skal udfylde en erklæring for at bekræfte, at du fortsat er enlig. Udfylder du ikke erklæringen, vil Udbetaling Danmark stoppe udbetalingen af dit børnetilskud.

Erklæringen bliver sendt til din e-Boks, og den skal indsendes via selvbetjeningsløsningen på borger.dk.

Nyt barn i hjemmet? Husk at søge igen

Får du et barn mere, eller flytter et barn hjem til dig, imens du er enlig forsørger, skal du søge om børnetilskud til enlige for det barn også. Tilskuddet til et nyt barn udbetales nemlig ikke automatisk. Du kan søge her.

Forhøjet beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere

Hvis du er enlig forsøger, er i arbejde og har ret til at modtage børnetilskud for enlige forsørgere, så har du også ret til et forhøjet beskæftigelsesfradrag. Det betyder, at du skal betale mindre i skat.

Fradraget forhøjes automatisk, når du bliver enlig forsørger. Størrelsen på fradraget beregnes ud fra din indtægt.

Andre børnetilskud

Der findes flere forskellige børnetilskud, som måske er relevante for dig, for eksempel hvis du er under uddannelse eller i praktikforløb, eller hvis du har fået tvillinger eller flerlinger. Vi har også samlet det vigtigste, der er at vide om det særlige børnetilskud, som du blandt andet kan søge, hvis din faderskabssag endnu ikke er afgjort. Læs også om økonomisk tilskud til betaling af daginstitution.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 2. december 2021.

Få den nyeste viden