Høringssvar

Høringssvar: Den Sociale Investeringsfond

Mødrehjælpens høringssvar til lovforslag om Den Sociale Investeringsfond

Mødrehjælpen anser det for positivt, at Regeringen og de politiske partier har søgt inspiration i udlandet til nye måder at organisere velfærdsleverancer på. Mødrehjælpen mener, at det er godt og rigtigt at italesætte hjælp og støtte til udsatte grupper som en investering i stedet for en udgift. Dette også for at fremme et kommunalt fokus på forebyggelse. 

 Sådan står der blandt andet i Mødrehjælpens høringssvar til lovforslag om Den Sociale Investeringsfond fra den 8. august 2018.

Mødrehjælpen anser det for et positivt, at Regeringen og satspulje-partierne med det pågældende lovforslag imødekommer problematikken omkring de ringe incitamentsstrukturer i regioner og kommuner for tidlige forebyggende indsatser.

Mødrehjælpen peger dog på otte specifikke opmærksomshedspunkter til lovforslaget.

Læs dem og hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om civilsamfund og Det mener Mødrehjælpen om sociale indsatser, der virker

Få den nyeste viden