Nyheder

Hjælp voldsudsatte skolebørn under coronakrisen

Under coronakrisen eskalerer volden i mange hjem. Som skolelærer eller fritidspædagog, kan du være en af de eneste kontakter barnet har uden for familien under nedlukningen. Derfor skal du kende tegn på vold og du skal vide, hvordan du sørger for at barnet får den rette hjælp.

Her kommer Mødrehjælpens psykologer og rådgivere fra voldstilbuddet ’Ud af Voldens Skygge’ med deres råd til, hvordan du kan spotte at et barn er udsat for vold og hvad du kan gøre, for at hjælpe barnet og familien bedst.

Det skal du vide om vold mod børn

Vold er mange ting. Det er både den fysiske vold med slag og spark, som giver blå mærker. Men det er også fx psykisk vold, hvor et barn konsekvent nedgøres, får at vide, at det ikke dur til noget, er for tykt, grimt eller dumt – eller bliver ignoreret i lange perioder. Eller det kan være materiel vold, hvor barnets ting ødelægges. Tit er det en blanding af de forskellige voldsformer. Uanset hvilken type vold der er tale om, har det alvorlige konsekvenser for et barn at være vidne til, at en forælder udsættes for vold, eller at mærke volden på egen krop.

Forskning viser, at der i hver skoleklasse i gennemsnit sidder 3-4 børn, der oplever vold derhjemme (SFI 2016). Særlig de børn, der ikke har en sag i kommunen, og hvis forældre på overfladen virker ressourcestærke, kan risikere at gå under radaren.

Læs mere om partnervoldens mange former og om psykisk vold mod børn i to af Mødrehjælpens rådgivningsartikler.

Voldsudsatte børn under nedlukningen – de signaler skal du holde øje med

 • Virker barnet nervøs? Måske er blikket flakkende, barnet ser sig meget over skulderen, det virker motorisk og kropsligt uroligt og har svært ved at holde fokus på skærmen, og scanner hele tiden hjemmet omkring sig.
 • Virket barnet trist, ked af det eller frustreret?
 • Sætter barnet ofte ord på smerter i maven eller hovedet eller andre steder?
 • Logger barnet af den online undervisning igen og igen eller tager lyden af, uden at der er nogen umiddelbar grund til det?
 • Deltager barnet ikke i onlineundervisningen, eller kommer barnet altid for sent?
 • Får barnet ikke lavet sine lektier og de løbende opgaver? Måske der er sket en mærkbar ændring?

Alle de her tegn på vold kan også være tegn på andre former for mistrivsel. Du skal se på summen af tegn, og tage din bekymring alvorligt.

Vold i en børnefamilie – det kan du gøre som lærer eller pædagog

 • 1. Sørg for én til én kontakt
 • 2. Krav til det gode forældresamarbejde
 • 3. Vær meget opmærksom på, hvordan du får tilbudt din hjælp til forældrene
 • 4. Lyt til børnene og tro på, hvad de siger
 • 5. Brug dine kollegaer
 • 6. Underet, hvis du er bekymret

Her kan du søge mere hjælp og viden som fagperson

 • Ring 112: Hvis barnet er i akut fare
 • Mødrehjælpens rådgivning: Du kan henvise forældrene til at søge hjælp i Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt, der kan kontaktes alle hverdage på telefon 33 45 86 00 eller chat. Her kan både mødre og fædre få gratis og uvildig rådgivning om familieliv.
 • Ring til Lev Uden Volds hotline på 1888: Hvis du er i tvivl, om du ser tegn på mistrivsel, eller hvordan du skal handle på din bekymring, kan du kontakte Lev Uden Volds nationale hotline på tlf. 1888. De er specialiserede i at rådgive fagpersoner, voldsudsatte og voldsudøvere.

Få den nyeste viden