English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: børnesagkyndig undersøgelse

Børnesagkyndig undersøgelse er:

I sager om forældremyndighed, barnets bopæl og/eller samvær kan Familieretshuset eller Familieretten beslutte at sætte en børnesagkyndig undersøgelse i gang. Formålet er at hjælpe jer med at finde den løsning, der er bedst for jeres barn. Hvis I ikke selv kan blive enige, bruger Familieretshuset eller Familieretten den børnesagkyndige undersøgelse, når der skal træffes en afgørelse i sagen.

I komplekse sager med alvorlige bekymringer for barnets trivsel, og hvor I som familie er påvirket af faktorer som for eksempel vold, alkoholmisbrug, psykisk sygdom eller sociale problemstillinger, vil udgangspunktet være, at der laves en børnesagkyndig undersøgelse

En børnesagkyndig undersøgelse bør som udgangspunkt indeholde:

  • Samtaler med hver af forældrene
  • En samtale med barnet alene
  • Observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet.
  • Yderligere information om barnet og/eller forældrene fra offentlige myndigheder og lignende

Undersøgelsen vil blive gennemgået med forældrene, når den er færdig.

Hvad er ordbogen?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden