eller gå til Alle emner

Det gør vi

Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier i sårbare situationer med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning samt en række forskellige programmer og indsatser for eksempelvis unge forsørgere og voldsudsatte kvinder og børn.