Bliv frivillig i Mødrehjælpen

Bliv frivillig bisidder i Mødrehjælpen

Som frivillig bisidder støtter du forældre, der skal til møde hos en offentlig institution med betydning for hele familien.

Skilsmisse er en sårbar situation, som påvirker hele familien. Som forælder kan det være utrygt og uoverskueligt at skulle til møde i Familieretshuset. Her kan en bisidder være en støtte, der bidrager til at komme godt igennem mødet. Det er ikke alle, der kan trække på eget netværk i den situation, og derfor stiller Mødrehjælpen et bisidderkorps til rådighed, som du kan blive en del af.

Close-up af en beroligende hånd med ring på en persons skulder.

Din opgave som frivillig bisidder

Som frivillig bisidder følger du en forælder før, under og efter et møde i Familieretshuset. På den måde hjælper du forælderen til at forberede mødet, få sagt det, der skal siges til mødet, og bagefter huske hvad der blev besluttet på mødet, og hvad der skal ske bagefter. Derefter slutter kontakten på en ordentlig måde, og du er klar til at være bisidder for en ny forælder. På et senere tidspunkt vil det også være muligt at være bisidder til møder i andre offentlige institutioner end Familieretshuset.

Hvad kræver det at blive frivillig bisidder?

Du kan blive en god bisidder uanset alder, køn og faglig baggrund. Det vigtige er, at du kan skabe tillid og ro og være en støtte til en forælder i en sårbar situation. Du skal være anerkendende og lyttende, og du skal kunne holde hovedet koldt og hjælpe en forælder med at danne overblik.

Alle frivillige bisiddere i Mødrehjælpen skal deltage i et undervisningsforløb og modtager løbende faglig sparring af en socialrådgiver ansat i Mødrehjælpen.

Du vil blive tilknyttet en af Mødrehjælpens lokalforeninger afhængigt af, hvor du bor i landet. Derudover vil du indgå i et netværk med andre frivillige bisiddere.

Hvad får du selv ud af at blive frivillig bisidder?

  • Du kommer til at gøre en forskel for børnefamilier
  • Du træner dine kompetencer inden for anerkendelse, aktiv lytning og spørgeteknikker
  • Du kommer med i et netværk af frivillige bisiddere, hvor du kan udveksle erfaringer, deltage i faglige oplæg og sociale aktiviteter
  • Du modtager socialfaglig undervisning og sparring og får indblik i det familieretslige system
  • Du opbygger viden, erfaring og færdigheder, som du kan bruge i andre sammenhænge
  • Du bliver en del af en organisation med en vigtig vision om, at ingen børnefamilier skal stå alene

Hvordan bliver du frivillig bisidder?

Du viser din interesse for at blive bisidder ved at sende en mail til Frivilligbisidder@moedrehjaelpen.dk.* Herefter vil du blive kontaktet af socialrådgiver Rikke Frost Rudebeck, og du vil få en invitation til at deltage i et undervisningsforløb til bisiddere. Næste undervisningsforløb ligger 22.-23. maj 2024.

Ikke alle vil trives i rollen som bisidder. Samtalen med Rikke og undervisningsforløbet vil give dig en god fornemmelse af, hvad det kræver, og om det er noget for dig. Vi håber, at du vil være med.

*Læs hvordan vi behandler dine oplysninger i vores cookie- og privatlivspolitik.

Tid og transport som frivillig bisidder

Et bisidderforløb forventes at tage tre timer. Der afsættes en time til det forberedende møde og to timer i alt til mødet i Familieretshuset og opsamling. Vi beder dog om en vis fleksibilitet, da det er svært at vide præcis hvor lang tid mødet i Familieretshuset vil vare. Du kan deltage i det antal bisidderforløb, der passer til dig, dog minimum ét hvert kvartal.

Møderne i Familieretshuset vil foregå i Odense, Ringsted eller København. Der vil derfor være transporttid til den af byerne, der er nærmest dig. Møder i Familieretshuset foregår i dagtimerne.

Få den nyeste viden