Vær med

Stil op og spred budskabet

Brug din stemme til at sætte fokus på ulighed og uretfærdighed. Sammen kan vi gøre en forskel.

Sådan lyder opfordringen i Mødrehjælpens nuværende strategi for 2017-2020.

Vi oplever, at samfundet er præget af stor ulighed i sundhed, muligheder og livsglæde, og
at et stigende antal udsatte og sårbare børnefamilier og gravide har behov for hjælp og støtte, hvis de skal kunne tage del i samfundet på lige fod med andre.

Vi står klar til at gøre en forskel for dem alle. Men skal det lykkes, er der behov for, at vi får endnu flere til at stille op sammen med os!

Bliv en af vores mange digitale aktivister, der deler Mødrehjælpens budskaber

En af de måder, du kan støtte Mødrehjælpen og vores brugere på, er ved at hjælpe med at tale vores sag.

En vigtig del af Mødrehjælpens formål er vores fortalerindsats, hvor vi har fokus på at skabe en øget offentlig og politisk forståelse samt en fair lovgivning for gravides og børnefamiliers levevilkår.

Vi stræber efter at være en tydelig stemme og en markant forkæmper for denne gruppe og har derfor jævnligt debatindlæg i de landsdækkende dagblade og opslag på blandt andet Twitter og Facebook, hvor vi gør opmærksom på de problemer og udfordringer, vi kan se, rammer vores brugere.

Ved at dele disse budskaber, så sikrer du, at vi når endnu bredere ud.

Vi kan få brug for din underskrift, hvis det virkelig brænder på

En anden måde, hvorpå vi arbejder for at skaffe politisk bevågenhed og ændre på eksisterende forhold, er ved at gennemføre underskriftsindsamlinger.

Det gjorde vi blandt andet, da den offentlige finansiering af Mødrehjælpens uvildige støttesamtaler om abort udløb i 2016, hvilket efterlod gravide og par med tvivl om abort med få andre muligheder for støtte og rådgivning end den, der tilbydes af foreninger med et religiøst og abortkritisk værdisæt. Flere end 10.000 personer skrev under på, at politikerne måtte sørge for fortsat mulighed for uvildige støttesamtaler, og blandt andet takket være disse underskrifter, blev vi tildelt satspuljemidler for frem til 2020.

Vi har senest indsamlet underskrifter for at gøre opmærksom på, at voldudsatte børn og familier landet over skal have lovsikret ret til behandling, der virker.

Hvis vi har gang i en underskriftsindsamling lige nu, vil du kunne finde den herunder.

Budskabet er kort sagt…

… vi har brug for DIN hjælp til at gøre noget ved ulighed og uretfærdighed. Din underskrift, retweet, deling eller kommentar på Facebook er med til at gøre en stor forskel.

Tak, fordi du vil være med!

Få den nyeste viden