English
Væk fra siden!
Viden og råd

Børnebidrag, når I går fra hinanden

Her kan I læse om, hvordan I kan forsørge jeres barn, når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt.

I har som forældre pligt til at forsørge jeres barn, uanset om I bor sammen eller ej. Er I gået fra hinanden eller blevet skilt, kan det for eksempel ske via et børnebidrag fra den ene til den anden.

Få overblik: børnebidrag

  • Har I fælles forældre­myndighed?
  • Har én af jer forældre­myndigheden alene?
  • Vil I have bidraget fastsat i Familieretshuset?
  • Vil I selv aftale børnebidraget?

Hvis du ikke modtager bidraget

Du kan søge om forskudsvis udbetaling af børnebidraget hos Udbetaling Danmark, hvis du ikke modtager børnebidraget fra den anden forælder til tiden.

Forskudsvis udbetaling betyder, at Udbetaling Danmark udbetaler børnebidraget til dig på forskud, hvorefter de opkræver beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget. Du kan højst få udbetalt normalbidraget på denne måde.

Forskudsvis udbetaling kræver dog, at bidraget er fastsat af Familieretshuset eller Familieretten (eller Statsforvaltningen som var myndighed på området frem til 1. april 2019). Har I selv lavet en aftale om børnebidraget, skal du derfor først søge Familieretshuset om at fastsætte børnebidraget, inden du kan søge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af bidraget. På baggrund af jeres egen aftale om børnebidraget kan du dog søge om at få Udbetaling Danmark til at opkræve bidraget fra den anden forælder.

Se, hvad du kan gøre, hvis du ikke får udbetalt bidraget, og hvordan du kontakter Udbetaling Danmark på borger.dk.

Gebyr ved ændring af børnebidrag

Du skal betale et gebyr på 2.800 kroner, hvis du søger om ændring af børnebidrag hos Familieretshuset. Du skal dog ikke betale gebyret, hvis:

  • du søger om bortfald af bidraget, fordi barnet er flyttet hjem til dig
  • du søger om ændring af et aftalt børnebidrag, og Familieretshuset ikke før har behandlet en sag om dette børnebidrag

Du skal kun betale gebyret én gang, selvom du søger om ændringer af bidraget til flere fælles børn. Det samme gælder, hvis du søger om at få nedsat bidraget til flere børn, som du har med forskellige parter.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 31. maj 2022.

Få den nyeste viden