English
Væk fra siden!
Viden og råd

Hvordan kan børn reagere i en skilsmisse?

For et barn kan en skilsmisse mellem forældrene føles voldsom. Forstå barnets reaktioner, og se, hvad du kan gøre som forælder.

Hvert år oplever tusindvis af børn deres forældre blive skilt. Et barn har ikke samme træning som voksne i at vise og håndtere følelser i krisesituationer, som en skilsmisse vil være. Det er barnet endnu i gang med at lære.

Som forælder kan du give barnet værktøjer til at håndtere og overvinde kriser resten af livet, hvis du hjælper det godt igennem skilsmissen.

Hvordan et barn reagerer i en skilsmisse, afhænger blandt andet af:

 • alder
 • modenhed
 • temperament
 • omstændighederne omkring skilsmissen

Skilsmisse skaber utryghed

En skilsmisse vil altid medføre en forandring for et barn. Alene forandringen er med til at skabe en utryghed for barnet, som man som forældre, skal være opmærksom på.

De fleste børn finder ofte stor tryghed i, at deres forældre er sammen. Det vil ofte være sådan, at de ønsker, at det bliver ved med at være sådan – også selvom parforholdet ikke fungerede, og skilsmissen var uundgåelig. Vær derfor klar til at besvare det samme spørgsmål mange gange: “Hvorfor kan I ikke være sammen?”.

I en skilsmisse er du nødt til at skabe tryghed for barnet på en anden måde. Jo mindre barnet er, jo vigtigere er det med ro, tydelige planer og tydelige aftaler. Hjælp også gerne barnet til at tale med andre børn, som står eller lige har stået i samme situation.

Barnets loyalitet

Børn er meget loyale overfor begge deres forældre. Undgå derfor at sætte barnet i situationer, hvor det skal vælge mellem jer, og bak i stedet den anden forælder op.

Gode råd om barnets reaktioner

 • Hvis barnet reagerer med vrede og frustration
 • Hvis barnet reagerer ved at blive overansvarligt
 • Hvis barnet får problemer i skolen eller med vennerne
 • Hvis barnet bliver indadvendt eller angst

Hvad kan du ellers gøre som forælder?

Det vigtigste er, at du lytter og viser, at du er der for barnet – og at du anerkender det i sine reaktioner. Ofte kan barnet komme til at tro, at skilsmissen kan have noget med barnet selv at gøre, eller at skilsmissen er barnets skyld. Dit barn skal have hjælp til at forstå, at skilsmissen er de voksnes beslutning og ansvar.

Læs eventuelt hæftet ’Børns egen stemme’, hvor børn og unge sætter ord på, hvordan de har oplevet den dag, forældrene fortalte om skilsmissen, hvilke tanker de siden har gjort sig om den måde, beskeden blev givet på, og andre overvejelser om at være skilsmissebarn.

Rapporten ’Jeg er træt af at være deres brevdue’ fra Børns Vilkår giver også et godt billede af, hvordan I som forældre bedst hjælper barnet gennem skilsmissen.

Gratis telefonrådgivning

Børn kan have brug for at tale med en voksen, der ikke er involveret i skilsmissen, og som kan lytte og rumme barnets følelser og bekymringer.

 • Ved at ringe til børnenes skilsmissetelefon i Familieretshuset kan barnet tale med en børnesagkyndig, som ved en masse om skilsmisser: tlf.: 20 60 05 50
 • Børn kan også ringe til eller chatte med BørneTelefonen, som er bemandet af frivillige med relevant faglig baggrund. Børnetelefonens nummer er 116 111.

Grupper for skilsmissebørn

Du kan overveje at tilmelde dit barn til en børnegruppe i Familieretshusets Børneenhed. Her kan børn få støtte til at håndtere forældrenes skilsmisse. I grupperne, som ledes af erfarne børnesagkyndige rådgivere, kan børnene tale med jævnaldrende og dele historier og erfaringer med hinanden. Der arrangeres børnegrupper i alle Familieretshusets ni afdelinger – se om det findes i en by nær dig.

Center for Familieudvikling afholder grupper for børn med skilte forældre. Grupperne er gratis. Du kan læse mere og tilmelde dit barn her.

Ofte er der også grupper for børn med skilte forældre på skolerne eller i kommunen. Du kan kontakte skolens sundhedsplejerske eller din kommunes familieafdeling for at høre nærmere.

Se flere tilbud om hjælp til skilsmisseramte børn.

Børne- og ungdomsbøger

 • Læs højt eller læs selv om skilsmisse

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden