English
Væk fra siden!
Viden og råd

Vigtigt at vide, inden I aftaler samvær

Vær grundige, når I aftaler, hvor meget jeres barn skal se den forælder, det ikke bor med. En samværsaftale er nemlig bindende.

Hvis I selv laver en skriftlig aftale om samvær, som indeholder en tvangsfuldbyrdelsesklausul, er den bindende på samme måde, som en afgørelse om samvær, der er truffet af Familieretshuset eller Familieretten. Sørg derfor for at indgå den bedst mulige aftale for jeres barn, og vær forsigtige med for eksempel at indgå kompromiser, I ikke kan stå inde for. Når Familieretshuset eller Familieretten skal tage stilling til samværet, vil de tage udgangspunkt i det samvær, I som forældre selv har aftalt og praktiseret.

Det kan være svært og tage lang tid at ændre en samværsaftale senere, hvis I ikke er enige. Familieretshuset vil normalt kun ændre i samværet, hvis der er væsentligt forandrede forhold, siden I indgik aftalen.

Læs her, hvis du vil ændre i en eksisterende samværsordning.

Fordele ved en skriftlig aftale

Når I har tænkt det hele igennem, kan det være en god idé at lave en skriftlig, detaljeret samværsaftale. Vær opmærksom på, at I kan indsætte en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul i jeres aftale. Denne klausul gør det muligt for Familieretten at hjælpe med at gennemtvinge samværet, hvis en af jer ikke overholder aftalen. Bemærk dog, at man ikke kan gennemtvinge et samvær med en forælder, som ikke ønsker samvær med sit barn.

I en skriftlig samværsaftale kan I både aftale det løbende samvær i hverdagene og weekenderne og feriesamværet mellem jeres barn og den forælder, det ikke bor med.

  • Det kan hjælpe jer til at tænke hele samværet igennem og overveje så mange scenarier som muligt. På den måde kan I måske undgå, at I bliver uenige senere hen
  • Hvis der senere skulle opstå en konflikt mellem jer, kan det spare jer for mange problemer og misforståelser, at I har præcise oplysninger med dage og klokkeslæt for, hvornår samværet starter og slutter både til hverdag og i ferier

Husk, at det er vigtigt at få det hele med – for når jeres samværsaftale først er på plads, har samværsforælderen ikke ret til andet eller mere samvær end det, der står i aftalen. Familieretshuset har lavet en blanket, som I kan bruge, hvis I gerne selv skriftligt vil aftale samværet. Derudover kan I her læse, hvilke forhold vedrørende jeres barn I skal tænke over, når I aftaler samvær.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 3. juni 2022.

Få den nyeste viden