English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: kontaktperson

Kontaktperson er:

Børneenheden i Familieretshuset skal udpege en fast kontaktperson for et barn, der er involveret i en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær – medmindre der er tale om enkle sager, hvor forældrene er enige.

Kontaktpersonen er en børnesagkyndig medarbejder i Børneenheden, som udover at støtte og rådgive barnet også skal sørge for, at barnets perspektiv og synspunkter kommer bedst muligt frem. Det er som udgangspunkt kontaktpersonen, der afholder en eventuel børnesamtale med barnet, og som forbereder barnet på en eventuel børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis den familieretlige sag kommer i Familieretten, vil barnet i nogle situationer fortsat have den samme kontaktperson, mens sagen bliver behandlet i Familieretten. I andre situationer vil det være en ny børnesagkyndig, der er tilknyttet Familieretten, som taler med barnet.

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden