English
Væk fra siden!
Viden og råd

Efter skilsmisse - sådan kan du reagere

Går I fra hinanden, kan det udløse både krise, bekymringer og sorg. Læs om de typiske reaktioner her og få råd til, hvordan du kommer videre efter skilsmisse eller samlivsophør.

I dag går mange par fra hinanden. Men selvom det efterhånden er normalt at blive skilt, er der intet, som opleves normalt, når familien går i opløsning.

Du vil opleve, at din tilværelse og hverdag forandres grundlæggende, og jeres barns tid skal nu pludselig deles mellem dig og barnets anden forælder. De store forandringer gør, at dit barn ofte har brug for ekstra omsorg – alt imens du selv kan opleve at mangle både overskud og en at dele hverdagen og barnets udvikling med.

Længere nede i artiklen kan du læse en række råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn og støtte dig selv i tiden efter bruddet.

Du kan opleve intense og ofte ambivalente følelser

Uanset om det er skilsmisse, separation eller samlivsophør, I skal igennem, vil der typisk være store og ofte også ambivalente følelser på spil. Sorg, ensomhed og bristede drømme om fremtiden kan blande sig med vrede og oplevelse af svigt. Det kan også være, at du midt i det hele føler en stor lettelse over, at den svære beslutning er truffet.

Der findes ingen opskrift på den gode skilsmisse, og hvordan bruddet føles for netop dig, afhænger af forskellige omstændigheder – blandt andet:

 • Om du var forberedt på bruddet, eller om det kom som et chok
 • Hvad årsagen er til, at I går fra hinanden
 • Din erfaring fra tidligere i at håndtere vanskelige situationer og livskriser
 • Hvordan dit netværk og dine støttemuligheder er

Det følelsesmæssige kaos, der følger af en skilsmisse, kan forstærkes, hvis der var utroskab, misbrug, fysisk eller psykisk vold i jeres forhold. Oplevelserne kan have betydning for dit selvbillede og din psykiske trivsel. Din tillid til andre mennesker kan være nedbrudt og skal genopbygges på ny. Det kan være en stor udfordring oven i alle de andre forandringer, jeres brud medfører.

Læs herunder om nogle af de typiske reaktioner, der kan opstå i tiden efter en skilsmisse eller et samlivsophør.

 • Følelse af sorg og tab
 • Følelse af ensomhed
 • En krisereaktion

En skilsmisse tager tid – undgå at havne i en usund sorgproces

At skabe en ny tilværelse som enlig forælder kan virke uoverskueligt i starten, og du kan lang tid efter bruddet opleve, at dit humør og dine følelser svinger. Det ene øjeblik kan du være tynget af sorg, for det næste øjeblik at være fordybet i en god samtale med en kollega og tænke, at lige nu går det meget godt.

De følelsesmæssige skift er en del af et naturligt sorgforløb, og det er i princippet et godt tegn, at du både kan være optaget af, det du sørger over, men også er i stand til at flytte opmærksomheden til nuet og fremtiden. Nogle kan have behov for at blive sygemeldt fra arbejde eller studie i en periode, hvis det bliver for vanskeligt at rumme oveni den sorgproces, du er midt i. Tal med din læge, hvis du for eksempel er meget vred, ked af det, bitter eller såret. Der hvor sorgen kan blive usund, er, hvis du over lang tid forbliver fastlåst i forhold til skilsmissen, eller hvis du bliver ved med at føle dig som et offer ude af stand til at handle.

Du skal også være opmærksom, hvis du bliver ved med have en følelse af meningsløshed, tomhed og distance til dine omgivelser over længere tid. Har du en oplevelse af, at det hele står stille, og at du befinder dig i en form for boble, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp til at bearbejde sorgen på en god måde. Omvendt kan reaktionerne også komme forsinket, hvis der efter bruddet ikke er plads til at tage hånd om de svære følelser eller hvis du lægger låg på dine følelser, kun fokuserer på fremtiden, er overaktiv og haster videre uden at se dig tilbage.

Nederst i artiklen kan du læse, hvor du kan søge professionel rådgivning og støtte til at komme videre.

Livet efter skilsmisse: Sådan kommer du videre

 • Hold fokus på dit barns behov
 • Brug dit netværk
 • Lyt til dig selv
 • Få hjælp til det praktiske

Få hjælp til at komme videre efter skilsmissen

Oplever du, at sorgen og reaktionerne ovenpå skilsmissen griber voldsomt ind i dit liv, er det en god idé at søge professionel hjælp.

I Holdepunkt – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning til mor og far – kan du få gratis råd og vejledning i forbindelse med en skilsmisse eller et samlivsophør. En samtale med en af vores rådgivere kan blandt andet gøre dig klogere på regler, give dig overblik over dine rettigheder samt hjælpe dig til, hvordan du kan håndtere alt fra samværsordning og sagsbehandling i kommunen til jeres fælles samarbejde om barnet.

Du kan også tale med din læge eller undersøge mulighederne for samtaler med en psykolog, terapeut eller psykiater. Det kan være en støtte at deltage i en sorggruppe, hvor du kan dele de svære ting og dine tanker med andre i samme situation.

Læs om andre muligheder for hjælp til voksne og hjælp til børn.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden