English
Væk fra siden!
Viden og råd

Sådan kan et voldeligt forhold udvikle sig

Læs, hvordan et voldeligt parforhold typisk udvikler sig, og hvordan du kan reagere, tænke og føle, hvis du udsættes for partnervold.

I nogle parforhold er magten ikke ligeligt fordelt. En skæv magtbalance, hvor den ene part bestemmer over og kontrollerer den anden, er tegn på et usundt parforhold, og der kan være fare for, at din partners dominerende adfærd udvikler sig og til sidst bliver voldelig.

Vedvarende vold handler om magt og kontrol

Hvis du lever i eller har levet i et parforhold med systematisk og vedvarende vold, vil du meget ofte føle dig forvirret og usikker. Det er måske slet ikke gået op for dig, at der er tale om et voldeligt forhold. Du kan bare mærke, at noget er galt.

Inden forholdet så du måske dig selv som stærk og selvstændig, men som tiden går, nedbryder volden dig, og du mister mere og mere af dig selv. Ting, som du tidligere var i stand til – for eksempel at tage beslutninger, at stole på egen dømmekraft, at sige til og fra eller at passe et arbejde – bliver langsomt sværere og sværere.

Volden kommer snigende

Voldsudsatte oplever ofte, at volden kommer snigende, og pludselig når det til et punkt, hvor det allerede er gået for vidt. Du har nok altid forestillet dig, at du sagtens kunne sige fra, hvis du blev udsat for vold. Og nu bebrejder du dig selv og prøver hele tiden at finde forklaringer. For hvordan kunne du falde for en voldelig partner? Og hvorfor er det så svært at komme ud af forholdet?

Har du forladt din partner, er det også normalt, hvis du spørger dig selv, hvorfor du ikke gik noget før?

Din partner har måske fået dig til at tro, at du selv er skyld i volden. Det er du naturligvis ikke. Ingen fortjener at blive udsat for vold. Men følelsen er et godt eksempel på, hvor ødelæggende vold er.

Sådan udvikler et voldeligt forhold sig

Mange tænker, at et voldeligt parforhold handler om at slå, men vold er mere end det. Ofte begynder magtforskydningen i parholdet med psykisk vold, som senere glider over i skub, niv, slag eller andre overgreb.

Typisk er den voldelige partner ikke bevidst om sin adfærd, men han eller hun fungerer ikke i et jævnbyrdigt forhold og har derfor et behov for at have kontrol over sin partner. Volden er et middel til at bevare magten i forholdet. Herunder kan du læse et typisk eksempel på de forskellige typer vold, en voldelig partner anvender, samt hvilke følelser og reaktioner volden fremkalder.

Forestil dig voldens udvikling som en voldstrappe

Processen kan illustreres ved hjælp af en trappe, hvor hvert trin udgør en ny form for vold. Jo længere ned af voldstrappen forholdet når, jo mere nedbrudt bliver du. Måske genkender du de fleste trin ned af voldstrappen fra dit eget forhold, måske kun nogle af dem. Det er helt normalt. Et voldeligt parforhold rummer ikke nødvendigvis alle voldsformer, men at læse om det mønster, der ofte ses i parforhold med vold, kan hjælpe til, at du finder afklaring og bliver bekræftet i, at du har været udsat for partnervold. Samtidig kan det give dig og din omgangskreds en forståelse af de måder, du har handlet og reageret på i forholdet.

Voldstrappen: 9 typiske trin i et voldeligt forhold

  • Trin 1: Kærlighedsbombning
  • Trin 2: Psykisk vold
  • Trin 3: Kontrol
  • Trin 4: Seksuel vold
  • Trin 5: Fysisk vold
  • Trin 6: Økonomisk og materiel vold
  • Trin 7: Periodisk belønning
  • Trin 8: Isolation
  • Trin 9: Demoralisering

Derfor har du svært ved at gå fra en voldelig partner

Du oplever måske, at din familie og omgangskreds har svært at forstå, hvorfor du ikke bare forlader forholdet, eller hvorfor du ikke gik tidligere, hvis du er ude af forholdet.

Der er dog psykologiske grunde til, at det er meget sværere at komme ud af et voldeligt forhold end et sundt parforhold.

Voldstrappen giver en del af forklaringen herpå.

De ni forskellige former for vold, som er beskrevet ovenfor, er nemlig alle med til at nedbryde dine følelser og personlighed. Det gør, at du kommer til at føle dig usikker, bange, lille og magtesløs, når du udsættes for vold.

Læs mere om, hvorfor det kan være så svært at forlade en voldelig partner i artiklen Når kærlighed gør ondt.

Søg hjælp, hvis du oplever vold i parforholdet

Vold i hjemmet – her kan du få hjælp

Som voldsudsat kan du blandt andet kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt. Læs mere om, hvad Mødrehjælpen gør for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn.

Du kan også ringe til Lev Uden Volds hotline på 1888 eller finde et krisecenter nær dig.

Vær opmærksom på, at du kan være berettiget til tilskud til psykologhjælp, hvis du har været udsat for partnervold. Tal med din læge om muligheden.

Hos Mandecentret kan mænd med voldsproblematikker få rådgivning.

Mænd og kvinder, som har udøvet vold, kan få hjælp i Dialog mod Vold.

Vold påvirker psyken og kan give følgevirkninger som angst, stress, depression og PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Samtidig kan din krop, dit sociale liv og din økonomiske situation også have taget skade. Voldens mange negative følgevirkninger kan stadig påvirke dig og din hverdag, selvom det er et stykke tid siden, du har forladt forholdet.

For at komme ordentlig på fode igen efter et voldeligt forhold, skal du have bearbejdet oplevelserne og repareret den nedbrydning, der har fundet sted i parforholdet. Til det har du brug for professionel hjælp i form af samtaler med en psykolog. Det kan også ofte være relevant med både socialrådgivning og juridisk rådgivning.

Kærlighedserklæring gjorde blind

For Marie var mødet med eksmanden fyldt med forkælelse og opvartning. Men langsomt begyndte volden at snige sig ind. I denne stærke, personlige fortælling kan du læse mere om Maries oplevelser og hendes kamp for at bryde ud af det voldelige forhold.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden