Om skjultgravid.dk

Skjultgravid.dk er et tilbud fra Mødrehjælpen målrettet kvinder, der hemmeligholder deres graviditet.

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, som i mere end 100 år har ydet social og sundhedsmæssig støtte til gravide i sårbare situationer.

Vores professionelle rådgivere har stor erfaring i at hjælpe gravide på rette vej – det gælder både kvinder med tvivl om abort, kvinder uden netværk og opbakning, kvinder i voldelige forhold og kvinder, som mangler hjælp til at finde vej i systemet.

Den viden og erfaring skal nu sikre, at kvinder, der skjuler deres graviditet, får tryg og sikker hjælp.

Læs mere om Mødrehjælpen her.

Skjultgravid.dk er finansieret af Sundhedsministeriet

Midlerne til projektet er afsat som en del af Sundheds- og Ældreministeriets aftale om satspuljen 2019-2022, hvor Mødrehjælpen fik til opgave at lave en forebyggelses- og informationsindsats målrettet gravide i særligt sårbare situationer.

Hjemmesiden er udviklet med afsæt i anbefalingerne fra Vives rapport om omfanget af skjult graviditet i Danmark.

Førende aktører på området har leveret input og kvalitetssikret indholdet

Indholdet på skjultgravid.dk er blevet til i dialog med Sundhedsstyrelsen og med sparring og input fra en række centrale aktører, når det kommer til gravide i sårbare situationer. Alle aktører er til dagligt i kontakt med de forskellige kvinder, der er en del af den målgruppe, skjultgravid.dk rette sig mod.

Der skal lyde en stor tak for input, sparring og kvalitetssikring af indholdet til:

Her kan du få hjælp

Klik på din region og se, hvor du kan søge støtte og vejledning eller akut hjælp.
Region HovedstadenRegion SjællandRegion SyddanmarkRegion MidtjyllandRegion Nordjylland