English
Væk fra siden!
Viden og råd

Børns roller i en familie med vold

Børn, der oplever vold i hjemmet, påtager sig ofte bestemte roller for at håndtere volden. Læs mere om, hvordan volden kan påvirke adfærden i en familie.
Vold-i-familier-voldsudsatte-skal-sikres-relevant-raadgivning-og-behandling-moedrehjaelpen
Foto: Thomas Wass Evaldsen

Det er skadeligt for børn at opleve vold i hjemmet. I Sådan kan barnet reagere på vold i hjemmet kan du læse mere om, hvordan volden påvirker et barn, og om hvilke reaktioner du skal holde øje med. Denne artikel går dybere ned i de ændringer i et barns adfærd, der kan opstå som følge af volden.

Roller som et værn mod volden

I alle familier, det vil sige også i hjem uden vold, har familiemedlemmer forskellige roller. Når der foregår vold i hjemmet, vil børn ofte ubevidst benytte sig af særlige roller, eller få bestemte roller tildelt af andre i familien. Rollerne har overvejende det til fælles, at de er et udtryk for, at familiens medlemmer forsøger at overleve i en verden, der føles utryg og uforudsigelig. Rollerne kan altså ses som en strategi for at beskytte sig selv og klare de svære og skræmmende situationer, volden skaber.

Du kan opleve, at dit barn ubevidst påtager sig forskellige roller alt efter sammenhængen. Det kan ske, at rollen kun er tydelig, når barnet er derhjemme og ikke i skolen, eller at den kun kommer frem, når der er risiko for, at volden kan opstå. Nogle børn skifter desuden fra en rolle til en anden, hvis for eksempel familiemønstret eller andet ændrer sig.

Typiske roller et barn kan påtage sig i en voldsudsat familie

  • Hjælper
  • Mægler og beskytter
  • Den voldsudsattes fortrolige
  • Den voldsudøvendes fortrolige eller allierede
  • Det utilpassede barn
  • Det "perfekte" eller distancerede barn
  • Syndebukken eller det sorte får

At se roller som strategier kan give en forståelse af, hvorfor barnet handler, som det gør, og hvorfor der opstår konflikter og spændinger i jeres familie. I en voldsudsat familie er det meget normalt, at I oplever at have forskellige opfattelser af volden, og at I håndterer den forskelligt. Det ældste barn påtager sig måske rollen som mægler, mens det yngste barn bliver voldsudøverens fortrolige. Det kan skabe uenigheder og gøre det svært som familie at stå sammen og komme videre, efter volden er ophørt.

Ved at være bevidst om de roller, dit barn ubevidst påtager sig, kan du bedre forstå og hjælpe, hvilket også kan være med til at mindske de skadelige virkninger, rollerne har for barnets personlighed.

Hvilke konsekvenser har rollerne for barnet?

Rollerne kan påvirke barnets personlighed og have indflydelse på barnets selvværd og sociale liv – ofte helt ind i voksenlivet. Hvor meget rollerne påvirker, afhænger blandt andet af, hvor længe barnet har haft en bestemt rolle i opvæksten, og hvor fastlåst rollen har været.

Du begrænser bedst muligt en rolles skadelige effekt på barnet ved for det første at få volden stoppet. Det kan enten være ved at forlade det voldelige forhold eller ved at insistere på, at den voldelige partner får hjælp.

Mange gange stopper barnet dog ikke med at påtage sig rollen, selvom volden er stoppet. I de tilfælde kan det være nødvendigt at få professionel hjælp, så jeres uhensigtsmæssige familiemønster bliver brudt.

Her kan I få hjælp:

Du kan kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, hvis du har brug for råd og vejledning.

Du kan også ringe til Lev Uden Volds hotline: 1888.

En anden mulighed er at kontakte en privatpraktiserende psykolog med viden om børn, traumer og vold eller din kommunes familieafdeling, der har mulighed for at yde hjælp til hele familien.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden