English
Væk fra siden!
Viden og råd

Guide: Deling af økonomien ved skilsmisse og separation

Når I bliver separeret eller skilt, er der mange ting, I skal tænke igennem og tage stilling til. Jeres økonomi er en af dem. I denne artikel får du indsigt i, hvilke regler der gælder for deling af jeres økonomi – den såkaldte bodeling.

Den økonomiske deling, der skal ske, når jeres ægteskab slutter, kaldes en bodeling. Og den kan være en kompliceret affære, fordi der er mange ting, der skal tages stilling til.

Når man samtidig står i en følelsesmæssig svær situation, som en skilsmisse er for de fleste, kan det være svært at overskue. Overvej derfor, om det er nødvendigt for jer at søge professionel hjælp hos for eksempel en advokat eller en økonomisk rådgiver.

Er I ikke gift, men samlevende? Så gælder der andre regler for bodelingen. Dem kan du læse om i artiklen: Sådan deler I økonomien, hvis I går fra hinanden og ikke er gift.

Formuefællesskab, særeje og ophørsdag – hvad betyder ordene?

Under bodelingen vil I støde på en del fagudtryk og begreber, som kan gøre det hele endnu mere forvirrende. Vi har lavet en side, hvor de alle er samlet og forklaret.

Se listen med fagudtryk og begreber her – linket åbner i en ny fane, så du kan have både den og artiklen her åben på samme tid

Bodeling ved ægteskabets ophør

I kan godt blive separeret eller skilt uden at være nået til enighed om bodelingen, men det er ikke Familieretshuset, som behandler jeres anmodning om skilsmisse eller separation, der også hjælper med bodelingen.

Mange par bliver selv enige om deres bodeling eventuelt med hjælp fra en advokat. Det kaldes et privat skifte.

Hvis I ikke kan nå til enighed, kan I få hjælp i skifteretten. Det kaldes et offentligt skifte, og det kan du læse mere om nederst i denne artikel.

Formuefællesskabet ophører, og jeres formue gøres op

Når I skal separeres eller skilles, ophører jeres formuefællesskab (få ordet forklaret), og I den forbindelse skal jeres respektive formuer gøres op og deles. Det gør I ved begge at regne ud, hvad I ejer, og derefter fratrække, hvad I skylder. Det vil sige aktiver fratrukket passiver.

Det resultat, I hver især kommer frem til, er jeres bodele (få ordet forklaret), som enten kan være positive eller negative.

Alt, hvad der er omfattet af formuefællesskabet, indgår som udgangspunkt i bodelingen.

Af aktiver indgår blandt andet:

 • Ejerbolig
 • Indbo
 • Bil
 • Opsparing
 • En virksomhed eller forretning

Af passiver indgår blandt andet:

 • Huslån
 • Billån
 • Forbrugslån

Uden for bodelingen falder blandt andet:

 • Formue, der er gjort til særeje (få ordet forklaret).
 • Ejendele til personlig brug såsom smykker, tøj, en cykel og mobiltelefon.
 • Jeres pensionsordninger indgår som hovedregel ikke.
 • Barnets ejendele tilhører barnet og skal derfor heller ikke indgå i bodelingen. Det kan for eksempel være en børneopsparing, tøj og barnets egen computer. Ting, der er købt til brug for barnet, skal derimod indgå i delingen på linje med andet indbo. Det kan for eksempel være møbler eller en klapvogn.

Vil du læse mere om særeje?
Du kan for eksempel finde information om særeje i Familieretshusets pjece Når I skal giftes – husk økonomien og på Familieadvokaten.dk.

Vil du læse mere om pensioner?
Læs mere om pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse på Borger.dk: og i Familieretshusets pjece: Når I skal giftes – husk økonomien.

Er I enige om bodelingen? Sådan deler I jeres fælles formue trin for trin

En bodeling skal ikke godkendes af skifteretten eller nogen anden myndighed. Der er derfor ikke noget i vejen for, at I selv står for bodelingen, hvis jeres økonomiske forhold er enkle og overskuelige – og hvis I selvfølgelig er enige om, hvordan værdierne skal deles, og hvad I hver især skal have med.

Herunder får I seks råd til processen med bodelingen

 • Overvej rådgivning
 • Få styr på ophørsdagen og opgørelsesdagen
 • Få opgjort, hvad I ejer og skylder
 • Fordel formuen mellem jer
 • Fordel de enkelte ejendele
 • Lav en bodelingsaftale

Er I uenige om bodelingen?

Hvis I ikke selv kan nå til enighed om bodelingen, kan én af jer søge hjælp hos skifteretten. I kan anmode om skifterettens hjælp fra det tidspunkt, hvor en af jer – eller I begge – har ansøgt om separation eller skilsmisse i Familieretshuset.

På domstol.dk kan du læse mere om processen med deling af formue. Her kan du også finde en anmodning om hjælp til deling af fælles bo. Den skal udfyldes og sendes til retten.

Det sker, når I anmoder skifteretten om hjælp til bodeling:

 • I indkaldes til et vejlednings- og forligsmøde i skifteretten
 • Sagen sendes videre til en bobehandler
 • Bodelingen afgøres af retten  

Hvad koster det at få behandlet en sag om bodeling ved skifteretten?

Som du kan læse under de enkelte punkter ovenfor, vil der blandt andet være udgifter som retsafgift, skifteafgift, vurderingsomkostninger og salær, når en sag behandles i skifteretten.

Du kan søge skifteretten om fri proces til en sag om bodeling, som behandles ved en bobehandler, og på den måde slippe for nogle af udgifterne.

Du skal dog være opmærksom på, at der i disse bodelingssager gælder særlige regler for, hvad fri proces dækker. Der vil derfor stadig være omkostninger forbundet med bodelingen. Du får heller ikke automatisk beskikket en advokat under bobehandlingen, da bobehandlerens formål er at hjælpe og vejlede jer begge. Retten beskikker derfor kun en advokat, hvis man finder, at det ikke er forsvarligt uden. Hvis du mener, at du alligevel har behov for advokathjælp, skal du selv betale advokaten.

Læs mere om fri proces til bobehandlingen på domstol.dk.

Hvis der skal føres en retssag om det, I er uenige om, kan du også søge om fri proces til sagens omkostninger. Her gælder de almindelige regler om fri proces. Det betyder blandt andet, at du altid får beskikket en advokat. I den situation skal du ansøge om fri proces hos Civilstyrelsen.

 

I Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt har vi primært socialrådgivere ansat, og da bodeling er et juridisk svært emne, så er vi ikke eksperter på netop det. Vi kan tilbyde generel vejledning om reglerne, men vil anbefale, at I tager kontakt til en advokat eller et juridisk rådgivningstilbud, hvis I har brug for konkret rådgivning om lige netop jeres økonomiske forhold.

På siden Viden og råd kan du fordybe dig i vores flere end 100 andre rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 17. juni 2022.

Få den nyeste viden