English
Væk fra siden!
Viden og råd

Sådan deler I økonomien, hvis I går fra hinanden og ikke er gift

Hvordan skal ejendele, opsparing og gæld deles, når I som ugifte samlevende går fra hinanden? Få svaret her.

Når I er ugifte samlevende, gælder de almindelige bodelingsregler ikke.

Gifte par har formuefællesskab (få ordet forklaret) og skal derfor dele alt, hvad de ejer ligeligt imellem sig, når ægteskabet ophører. Du kan læse mere om bodeling ved skilsmisse eller separation i artiklen: Guide: Deling af økonomien ved skilsmisse og separation.

Som ugifte samlevende har I ikke formuefællesskab, heller ikke selvom I har været sammen i mange år. Udgangspunktet er derfor, at I beholder jeres egne ejendele og penge, ligesom I hæfter for jeres egen gæld, i forbindelse med jeres brud.

Hvilke værdier skal deles, når I går fra hinanden

Kun ting, som I har købt sammen skal deles. Det kalder man også sameje (få ordet forklaret). Ejer I for eksempel en lejlighed sammen, og står I begge på skødet, så skal I hver især have halvdelen af værdien.

Hvis I har fælles gæld – det kan for eksempel være et bolig- eller et billån – så er I begge to fortsat ansvarlige for at betale den gæld. I hæfter solidarisk, hvilket betyder, at I begge to er ansvarlige for hele gælden, selvom I ikke længere er sammen. Eneste måde at undgå det vil være, at I får banken til at opdele gælden, så I hver især kun skal betale halvdelen.

Hvilke værdier skal ikke deles, når I går fra hinanden

Som udgangspunkt har I ikke krav på at modtage noget fra den anden, når I går fra hinanden. Det betyder, at I tager det med jer, som I hver især ejer – både de ting I havde, da I flyttede sammen, og de ting, som I selv har købt i løbet af forholdet.

Den af jer, der står registreret som ejer af en ting, for eksempel en bil, er som udgangspunkt berettiget til at beholde den, også selvom det måske var en tilfældighed, hvem der fik bilen registreret i sit navn. På samme måde har I hver især ansvaret for de penge, I eventuelt skylder væk. Er det for eksempel kun en af jer, der står registreret på et banklån, vil det også være vedkommende, der over for banken kommer til at hæfte for gælden efter jeres brud.

Kompensationskrav

I helt særlige situationer hvor I begge har betalt til for eksempel et hus, men hvor det kun er den ene af jer, der står på skødet, kan der i visse særlige tilfælde være mulighed for, at retten afgør, at den, der står som ejer af huset skal betale en (mindre) økonomisk kompensation til den anden. Det kræver blandt andet, at der har været et samliv af en vis varighed, og at den økonomisk dårligst stillede af jer har medvirket væsentligt til, at den anden har kunnet bevare eller forøge sin formue.

Du kan læse mere om kompensationskrav på familieadvokaten.dk.

​Kan I ikke blive enige om økonomien efter jeres brud?

Som ugifte samlevende skal I selv forsøge at dele formuen op efter, hvem der ejer hvad, og hvilken gæld der tilhører hvem. Hvis I ikke kan blive enige, er det i nogle situationer muligt at få hjælp til delingen i skifteretten.

I Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt har vi primært socialrådgivere ansat, og da bodeling er et juridisk svært emne, så er vi ikke eksperter på netop det. Vi kan tilbyde generel vejledning om reglerne, men vil anbefale, at I tager kontakt til en advokat eller et juridisk rådgivningstilbud, hvis I har brug for konkret rådgivning om lige netop jeres økonomiske forhold.

På siden Viden og råd kan du fordybe dig i vores flere end 100 ander rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 17. juni 2022.

Få den nyeste viden