English
Væk fra siden!
Viden og råd

Forældre hver for sig: Sådan kan I samarbejde efter skilsmissen

Jeres samarbejde er vigtigt for, hvordan barnet trives, når I ikke længere bor sammen som familie. I denne artikel kan du læse råd til det gode forældresamarbejde.

Der kan være mange årsager til, at man vælger at gå fra hinanden, men ofte rummer et brud elementer af uenighed eller kommunikationsproblemer. Og netop det kan give udfordringer i forhold til at skulle samarbejde om barnet efterfølgende.  

Du oplever måske, at I har svært at snakke sammen om barnet, uden at vrede, sårede følelser eller gamle uenigheder kommer på tværs. Det er normalt. En skilsmisse gør ondt. Og det kan gøre det svært at holde fokus på det, der fortsat binder jer sammen – nemlig barnet.  

Ikke desto mindre er det vigtigt. Derfor har vi skrevet en række råd, som forhåbentlig kan være en hjælp for jer. Nederst på siden kan du desuden finde links til forskellige rådgivningstilbud, hvis I har brug for professionel rådgivning i jeres situation.  

LÆS OGSÅ: Hvad betyder forældresamarbejdet for jeres barns trivsel?

Hvad er jeres udgangspunkt for et godt samarbejde?

Udgangspunktet for at skabe et godt samarbejde er forskelligt fra familie til familie.

Det kan have betydning, om: 

 • I var enige om at gå fra hinanden, og bruddet derfor foregik forholdsvist roligt.  
 • Bruddet var en konsekvens af svigt eller utroskab. 
 • Det har været en højkonfliktskilsmisse. 
 • Jeres forhold har været præget af mangeårige konflikter. 
 • En af jer har en psykiatrisk diagnose, misbrugsproblemer eller har udsat den anden for partnervold. 

Har jeres konfliktniveau været stort på grund af for eksempel vold, kan det sætte nogle grænser for, hvordan I kan samarbejde. 

Når du læser de følgende råd, er det derfor vigtigt, at du samtidig er opmærksom på, hvordan de passer til jeres situation og det udgangspunkt, jeres samarbejde skal bygge på. Så du får sorteret i, hvilke råd det er realistisk, at I følger. 

LÆS OGSÅ: Samvær med barnet efter et voldeligt forhold

10 råd til et godt forældresamarbejde efter en skilsmisse

 • 1. Sæt mål for samarbejdet
 • 2. Overvej, hvilken kommunikationsform der passer jer bedst
 • 3. Forventningsafstem med hinanden
 • 4. Lav klare aftaler
 • 5. Hold fokus på barnet og barnets behov
 • 6. Hav en åben og konstruktiv kommunikation
 • 7. Lad jeres barn savne og holde kontakt under samvær
 • 8. Skab positiv stemning ved overgange fra et samvær til et andet
 • 9. Hold barnet ude af de uenigheder, der opstår – og spil hinanden gode
 • 10. Bliv på egen banehalvdel

Hvis I ikke er enige om at samarbejde

Har en af jer svært ved at samarbejde eller ønsker måske ligefrem ikke at samarbejde, så udfordrer det naturligvis det gode forældresamarbejde.  

Der kan være mange årsager til, at et forældresamarbejde er udfordrende, eller at det er svært for dig at følge alle de ovenstående råd.  

Er det tilfældet, så følg blot de råd, der giver mening eller er mulige for dig.  

Husk, at I er barnets rollemodeller – også i måden, I samarbejder og omtaler hinanden på, og i måden, I omgås ved for eksempel overlevering, arrangementer i daginstitution, skole eller ved fritidsaktiviteter.  

LÆS OGSÅ: Sådan kan I håndtere konflikter efter skilsmissen

Samarbejdet bliver ofte lettere med tiden

I Mødrehjælpen er det vores erfaring, at samarbejdet ofte bliver lettere med tiden, når begge parter er kommet sig over bruddet og sorgen og er kommet videre i livet hver for sig. Og ikke mindst når eventuelle uenigheder omkring bopæl, samvær, bodeling og lignende er overstået.  

Der er lys forude for de fleste, så væbn dig med tålmodighed. Tiden er ofte helende – også efter en skilsmisse. Hold fokus på dit barn og vær opmærksom på, hvad du selv kan bidrage med til det gode samarbejde med den anden forælder.  

Har du svært ved at komme dig over jeres brud, kan du få gode råd i artiklen: Efter skilsmisse: Sådan kan du reagere

Har I brug for hjælp til jeres samarbejde?

LÆS OGSÅ: Rådgivning og hjælp, når I går fra hinanden

Få den nyeste viden