English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: familiemægling

Familiemægling er:

Når du eller barnets anden forælder starter en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vil I i de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde i Familieretshuset. Da der er flere måder at behandle jeres sag på, alt efter hvor kompliceret den er, starter Familieretshuset med at screene jeres ansøgning. Herefter vurderer man, om der er behov for et møde i form af en familiemægling eller en familieretlig udredning.

Formålet med familiemæglingen, som ledes af en børnesagkyndig, er at:

  • Give jer råd og vejledning om barnets situation og behov
  • Støtte jer i at samarbejde
  • Hjælpe jer med at finde fælles løsninger på jeres uenigheder eventuelt ved brug af børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller et samarbejdskursus
  • Hjælpe jer med at få lavet og skrevet nogle aftaler ned om samvær, bopæl og forældremyndighed

Hvis I ikke når til enighed under familiemæglingen, skal det besluttes, hvad der videre skal ske. Her kan der for eksempel blive tale om:

  • At indkalde jer til endnu en familiemægling
  • At der er behov for en grundigere udredning end først antaget, og at I derfor skal indkaldes til en familieretlig udredning
  • At der skal træffes en afgørelse i sagen, når alle nødvendige oplysninger er indhentet, og der har været holdt en børnesamtale (link til ordbog), hvis det er aktuelt. Alt efter hvilken type afgørelse der skal træffes, vil det enten være Familieretshuset eller familieretten, der træffer afgørelsen

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden