English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: screening

Screening er:

Når Familieretshuset modtager en ansøgning i en sag om for eksempel forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, bliver sagen som det første screenet med henblik på, at sagen kommer i det rette sagsbehandlingsspor.

Screeningen tager udgangspunkt i de oplysninger om sagen og jeres forhold, som I har noteret i ansøgningsskemaet. I screeningen har Familieretshuset blandt øje for:

  • Hvilke konkrete spørgsmål I ønsker hjælp til – for eksempel samvær
  • Om konfliktniveauet vurderes at være lavt, middel eller højt
  • Eventuelle risikofaktorer for barnet – for eksempel vold, misbrug eller omsorgssvigt

Herefter bliver sagen visiteret til et af tre sagsbehandlingsspor:

Målet med de tre spor er at hjælpe bedst muligt med de forskellige behov, forældre kan have, og at behandle sagerne efter den tyngde, de har.

LÆS OGSÅ: Det nye familieretlige system – få overblik her

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden