English
Væk fra siden!
Viden og råd

Konfirmation for et skilsmissebarn: Hvem kan holde festen?

En stor begivenhed som barnets konfirmation kan give udfordringer, hvis I er gået fra hinanden og ikke vil holde en fælles fest. Læs om reglerne for samværet på konfirmationsdagen, og få råd til, hvordan I kan give jeres barn en god fest.

Mange forældre, som er gået fra hinanden, er enige om, hvordan barnets konfirmation skal holdes. I Mødrehjælpen taler vi dog indimellem med forældre, der ikke kan nå til enighed om, hvem der skal have barnet på konfirmationsdagen.

En konfirmation er en særlig begivenhed, og mange børn ønsker kun at holde én konfirmation og allerhelst sammen med begge forældre.
For nogle skilte forældre er en fælles konfirmation dog ikke en mulighed. De holder derfor hver sin fest for barnet, og det kan skabe uenighed om, hvem der skal have barnet hos sig på selve konfirmationsdagen.

Der findes nogle regler på området. Dem kan I læse om herunder, men som der står mere om i slutningen af artiklen, er det vigtigt at huske hensynet til jeres barn og barnets ønsker og behov.

LÆS OGSÅ: Økonomisk tilskud til konfirmationen

  • Hvem kan beslutte om barnet skal konfirmeres?
  • Hvem kan holde barnets konfirmationsfest på selve konfirmationsdagen?

Hvad er barnets egne ønsker for konfirmationsfesten?

Det er helt naturligt, at I som forældre begge ønsker at fejre jeres barn og dele den store dag med barnet.

Men hvis jeres indbyrdes forhold ikke gør en fælles fest mulig, er det vigtigt, at I begge forsøger at rette fokus på jeres barns ønsker for dagen og prøver at adskille disse fra jeres egne.

Selvom det måske ifølge samværsaftalen er dig, der har barnet på konfirmationsdagen, så overvej en ekstra gang, om det også er til dit barns bedste.

I kan for eksempel tænke over disse spørgsmål. Stil også gerne barnet nogle af de samme:

  • Hvor og hvordan vil barnet foretrække at holde sin konfirmation?
  • Hvor vil det føles mest naturligt for barnet at holde festen på selve dagen? For nogle børn har det en betydning, hvor barnet opholder sig mest
  • Er der forhold, som taler imod, at festen holdes hos mig? Det kan være, at du bor langt væk fra kirken, men foretrækker at holde festen, hvor du bor, hvilket vil give transporttid på dagen
  • Er det mit behov eller mit barns ønske, at jeg holder festen på konfirmationsdagen?

Husk på, at en konfirmation er en stor begivenhed i barnets liv. Forsøg så vidt muligt ikke at lade jeres uenigheder overskygge den.

Overvej at få hjælp til at finde en løsning (for barnets skyld)

Hvis I ikke selv kan nå til enighed og få arrangeret en konfirmation, som er i tråd med barnets ønsker, så kan det være godt at søge hjælp.

Familieretshuset tilbyder gratis rådgivning til forældre, der oplever problemer eller uenighed om blandt andet samvær. Formålet er at hjælpe jer med at finde den løsning, der er bedst for jeres barn.

Læs mere om børnesagkyndig rådgivning.

Du kan søge om ændring af samværet på konfirmationsdagen, men…

Hvis alle forsøg på at nå en løsning fejler, og du ender med at søge Familieretshuset om ændring af samværet, skal du være opmærksom på, at Familieretshuset kan afvise at tage stilling til spørgsmålet om at ændre samværet på grund af en konfirmation, da Familieretshuset som udgangspunkt ikke tager stilling til enkeltstående ændringer i et fastsat eller aftalt samvær. Det er derfor op til Familieretshuset at vurdere, om der er tale om en særlig situation, hvor de af hensyn til barnet finder det nødvendigt at behandle ansøgningen.

  • Er du bopælsforælder, kan du søge om bortfald af samværsforælderens samvær på konfirmationsdagen
  • Er du samværsforælder, kan du søge om fastsættelse af et enkeltstående samvær på konfirmationsdagen

Vælger Familieretshuset at behandle ansøgningen, kan I forvente, at jeres barn vil blive indkaldt til en børnesamtale, så Familieretshuset kan høre barnets ønsker til, hvor konfirmationen skal fejres.

Inden du går i gang med en ansøgning, så overvej igen, hvad der vil være bedst for jeres barn og vær nysgerrig på, hvad barnet selv vil foretrække. Er det dit eget behov for at være sammen med barnet på konfirmationsdagen, der motiverer dig til at søge om ændring, eller er det med afsæt i dit barns ønske?

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er publiceret den 1. december 2021.

Få den nyeste viden